Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914 - 1941

Moravcová Dagmar - Bělina Pavel

Vydavateľstvo

Institut pro středoeuropskou kulturu a politiku

Jazyk

čeština

Počet strán

219

Rok vydania

1998

Hmotnosť

324,00g

Formát

160x225

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

8086130045

Štúdijné texty Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914 - 1941 vznikli na Fakulte sociálnych vied UK.

7,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

První svetová válka

   Príčiny a počátky konfliktu 

   Porušení neutrality Belgie a vytvoření západní fronty 

   Ostatní fronty a boj o spojence 1914-1915 

   Válečné akce roku 1916 

   Válečné cíle velmocí a počátky mírových snah 

   Velmoci a národnostní otázka 

   Politická situace a válečná akce roku 1917 

   Rusko na válečném rozcestí 

   Poslední šance Ústředních mocností 

   Porážka a kapitulace Ústředních mocností

 

Versailleský mír

   Rozdílné koncepce míru 

   Pařížská mírová konference 

   Versailleská mírová smlouva

   Společnost národu

   Mírové smlouvy s Rakouskem, Maďarskem a Bulharskem

 

Mír na Východe

   Mírová smlouva s Tureckem 

   Rusko a východní Evropa 

   Brestlitevský mír 

   Intervence do občanské války v Rusku 

   Pobaltí 

   Sovetská politika na Stredním a Dálném Východě

   Rusko-polská válka 1920 

   Vztahy sovětského Ruska se Západem 1920-l 922 

   Washingtonská konference 

   Problémy mírového uspořádání po první svetové válce

 

Konec francouzské hegemonie

   Poválečné vztahy Francie a Nemecka 

   Německé reparace 

   Londýnské ultimátum 

   Dělení Horního Slezska 

   Polsko-litevský spor o Vilno (Vilnius) 

   Francouzská bezpečnost a přípravy janovské konference 

   Situace v Rusku a sovetská diplomacie 

   Rusko-německá jednání 

   Janov a Rapallo 

   Haagská konference 1922 

   Konec politiky plnění a okupace Porúrí 

   Itálie po válce a nástup fašismu

   Korfský incident 

   Italská politika na Balkáně a koloniální plány

 

Politika dorozumění a mezinárodně politická stabilizace 20. let

   USA v evropské politice 

   Dawesův plán 

   Ženevský protokol 

   Cesta k Locarnu 

   Locarnská konference 

   Vstup Německa do Společnosti národů 

   Briand-Kellogův pakt 

   Youngův plán 

   Briandova Panevropa

 

Krize mezinárodního systému

   Světová hospodářská krize a mezinárodní systém 

   Plán německo-rakouské celní unie 

   Hooverovo moratorium a konec reparací 

   Mandžuská krize 

   Ženevská odzbrojovací konference

   Hitlerův zahraničně politický program a německé zbrojení 

   Reakce velmocí na převzetí moci nacisty v Německu. Pakt čtyř

   Nemecko-italské rozpory a streská fronta 

   Pokus o posílení kolektivní bezpečnosti. Východní Locarno 

   Italsko-habešská válka

 

Cesta k válce

   Sblížení Německa a Itálie 

   Španělská občanská válka 

   Osa Berlín-Řím a pakt proti Kominterně

   Hossbachův protokol 

   Politika appeasementu 

   Připojení Rakouska 

   Sudetská krize 

   Mníchovská konference 

   Okupace Československa 

   Mezinárodní vztahy po Mníchovu 

   Pakt Molotov-Ribbentrop

 

Druhá svetová válka v letech 1939-1941

   Počátky konfliktu 

   Německé tažení na sever a na západ 

   Bitva o Británii 

   Válka na Balkáně 

   Plán „Barbarossa" 

   Problematika odboje a počátek arnericko-japonského konfliktu

 

Výberová bibliografie

   Edice pramenů a příručky

   Memoáry a dobová literatura 

   Literatura obecná 

   Speciální práce

 

Jmenný rejstřík

 

Mapy 

 

 Příloha