Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie

Lukačka Ján - Štefánik Martin a kol.

Vydavateľstvo

Typoset print, s. r. o.

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

300

Rok vydania

2010

Hmotnosť

508,00g

Formát

165x245

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788097030216

Dejinám stredovekých miest patrí v slovenskej historiografii čestné miesto. Túto pozíciu si mestá vydobyli celkom spontánne svojím zástojom v hospodárskom a kultúrnom vývoji. Pritom sa ...privilegované mestá v stredoeurópskom priestore objavujú pomerne neskoro, až v samom závere 12. a v priebehu 13. storočia. Na území Slovenska existovali veľmi vhodné podmienky pre ich vznik. Existovalo tu niekoľko miest starého typu a veľké množstvo trhových osád, kam už pred tatárskym vpádom začali prichádzať hostia z cudziny. Vďaka prajnému postoju nového uhorského kráľa Bela IV. udeľovanie privilégií pre budúce mestá začalo už koncom 30. rokov 13. storočia. Počas ničivého tatárskeho vpádu tento proces načas ustrnul, ale znovu sa rozbehol v 50. a 60. rokoch a plynule pokračoval až do konca 13. storočia. Výsledkom týchto snáh bolo vytvorenie relatívne hustej siete miest v Uhorskom kráľovstve. K najurbanizovanejším regiónom v jeho rámci sa stalo územie dnešného Slovenska a Sedmohradska. Mestá sa už v priebehu 14. storočia stali dominantnými centrami obchodu a remesiel a samozrejme aj vzájomnej komunikácie. Tá veľmi skoro prekročila ľahko prestupné hranice stredovekých štátov. Pre naše územie sú v dôsledku toho mestá omnoho významnejším činiteľom vývoja v porovnaní s ostatným uhorským územím, ktorý podstatne ovplyvnil obraz Slovenska.

Čítať viac...
15,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod   Ján Lukačka, Martin Štefánik

 

Podoby stretnutí a komunikácie v stredovekom meste   Ján Lukačka

 

K počiatkom stredovekých miest na Slovensku   Richard Marsina

 

K zájmu Přemysla Otakara II. o města   Josef Žemlička

 

Heraldická komunikácia v stredovekom meste   Ladislav Vrtel

 

Miesta, siete a mechanizmy komunikácie vo francúzskych mestách na konci stredoveku   Veronika Novák 

 

Komunikační aspekty pražského povstání 1483   Kateřina Jíšová

 

Hostince, krčmy a šenky na Starém Měste pražském ve středověku   Martin Musílek

 

Pozdně středověké město a různé formy komunikace v praxi městského soudu   Ludmila Sulitková

 

Znojmo mezi Vídní, Prahou a Brnem. Městské účty jako pramen k politické komunikaci   Tomáš Borovský – Michaela Malaníková

 

Možnosti komunikácie uhorských mešťanov a husitov   Miroslav Lysý

 

Kráľovské stretnutia v Bratislave koncom stredoveku Eva Frimmová

 

Pozostalosť Joriga Kuntzelmana – alebo náhodný súbeh udalostí v Bratislave v 15. storočí   Renáta Skorka 

 

Cesty bratislavských mestských funkcionárov na kráľovský dvor v 15. storočí   Július Bartl

 

Vyslanci, poslovia, vyzvedači, špehovia – o spôsoboch šírenia informácií v stredoveku   Daniela Dvořáková

 

Možnosti komunikácie pri počiatkoch mestskej society v Bratislave   Žofia Lysá

 

,,In Posonio est locus valde sanus ... " Kultúrne kontakty Bratislavy a Viedne v 15. storočí   Miriam Hlavačková

 

K počiatkom Banskej Bystrice   Marián Skladaný

 

Podoby ekonomickej spolupráce pri počiatkoch stredovekej Kremnice   Martin Štefánik

 

Obchodné aktivity košických mešťanov ako špecifický prejav komunikácie s okolitým svetom   Miroslava Slezáková

 

Mestská patrónka sv. Alžbeta ako bod stretnutia dynastickej a meštianskej tradície v stredovekých Košiciach   Katarína Nádaská

 

Spišská města a pápežská kurie v době Velkého západního schizmatu. Komunikace a transfer informací na příkladu graciálních listin   Jan Hrdina

 

Žigmund Luxemburský a spišské mestá   Karin Fábrová

 

Šlechta a města pozdního středověku: konfrontace či koexistence?   Robert Šimůnek

 

Rod Zápoľských a slovenské mestá koncom stredoveku   Veronika Kucharská

 

Komunikácia mesta Bardejov s majiteľmi makovického hradného panstva Pavol Hudáček

 

Počiatky výsadných miest a mestečiek v Gemeri   Monika Skalská 

 

Summary 

Prehľad literatúry 

Zoznam použitých skratiek 

Register

Autori