História 2001

Revue o dejinách spoločnosti

logo

Aktuality

news image

Historický časopis

Na podstránke Obchod, v rubrike Časopisy, si môžete prečítať všetky články uverejnené v Historickom časopise v období 1953 – 1957. Čoskoro pribudnú ďalšie.

news image

Otváranie obrázka

Postup pri otvorení obrázkov umiestnených v ľavom hornom rohu oznamov o podujatiach či konferenciách: 1. Nastavím sa na obrázok 2. Stlačím pravé tlačidlo myši 3. z ponuky otvorím obrázok na novej karte

Podujatia

news image

https://www.dekd.sk/katalog-aktivit

Združenie historických miest a obcí SR
Námestie Sv. Trojice 15, 969 01 Banská Štiavnica
14.09.2023
00:00
news image

Svobodné zednářství očima zednářů

Veliká Lóže České republiky
https://www.vlcr.cz/
27.09.2023
10:00
news image

Všestranný archivár J. M. Dubovský

Spoločnosť slovenských archivárov
http://www.archivari.sk/
24.11.2023
00:00

Konferencie

news image

Učitelia v politickom a verejnom živote spoločnos

Historický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19, Bratislava
03.10.2023
09:00
news image

17. sympózium z dejín farmácie

NBS - Múzeum mincí a medailí
Kremnica, Štefánikovo nám
05.10.2023
08:30
news image

Víno jako kulturní fenomén http://www.ahmp.cz/in

Archiv hl. města Prahy
Archivní 6, Praha 4, 149 00
10.10.2023
09:00
news image

Sakrálne pamiatky na Slovensku

Západoslovenské múzeum v Trnave
Múzejné námestie 3, 918 09 Trnava
20.10.2023
00:00
news image

Súkromný a verejný priestor v mestách z historicke

Historický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19, Bratislava
08.11.2023
00:00
news image

Vyššia moc pri výkone spravodlivosti

Katedra právnych dejín a Katedra všeobecných dejín
UK Bratislava, Šafárikovo nám. 6
08.11.2023
00:00
news image

Museologica literaria 2023

Zväz múzeí na Slovensku
http://zms.sk/
15.11.2023
00:00
news image

V šľapajach svätého Františka z Assisi

FF KU v Ružomberku
Hrabovská cesta 18, 034 01 Ružomberok
20.11.2023
00:00
news image

Měšťanská veřejnost diskutuje o umění

Akademie věd České republiky
Ústav dějin umění a Ústav pro českou literaturu
23.11.2023
00:00
news image

HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DĚJINY RANÉHO NOVOVĚKU

Masarykovo muzeum v Hodoníně
https://www.masaryk.info/
28.11.2023
00:00
news image

Trh a kapitál v české kultuře 19. století

Trh a kapitál v české kultuře 19. století
https://www.plzensympozium.cz/cz/novinky/
29.02.2024
00:00
news image

Druhá svetová vojna a spoločnosť

Múzeum Slovenského národného povstania
http://www.muzeumsnp.sk/
08.11.2023
00:00
news image

Mezi obcí a státem. Fenomén okresní samosprávy ...

Masarykův ústav a Archiv, Akademie věd ČR
www.mua.cas.cz/cs/udalost/mezi-obci-a-statem
17.10.2023
00:00

Organizátori

  • Vybrať všetky
  • Knižnice
  • Ústavy
  • združenia
news image

Ústav pamäti národa

Miletičova 19, P. O. Box 29, 820 18 Bratislava 218
news image

Asociace pro didaktiku dějepisu, z. s.

adidej@email.cz
news image

Spišský dejepisný spolok

Námestie Majstra Pavla 60, 054 01 Levoča
news image

Historický ústav SAV, v. v. i.

Klemensova 19, Bratislava
news image

Združenie historických miest a obcí SR

Námestie Sv. Trojice 15, 969 01 Banská Štiavnica
news image

NBS - Múzeum mincí a medailí

Kremnica, Štefánikovo nám
news image

Archiv hl. města Prahy

Archivní 6, Praha 4, 149 00
news image

Veliká Lóže České republiky

https://www.vlcr.cz/
news image

Západoslovenské múzeum v Trnave

Múzejné námestie 3, 918 09 Trnava
news image

Katedra právnych dejín a Katedra všeobecných dejín

UK Bratislava, Šafárikovo nám. 6
news image

Zväz múzeí na Slovensku

http://zms.sk/
news image

FF KU v Ružomberku

Hrabovská cesta 18, 034 01 Ružomberok
news image

Akademie věd České republiky

Ústav dějin umění a Ústav pro českou literaturu
news image

Spoločnosť slovenských archivárov

http://www.archivari.sk/
news image

Masarykovo muzeum v Hodoníně

https://www.masaryk.info/
news image

Trh a kapitál v české kultuře 19. století

https://www.plzensympozium.cz/cz/novinky/
news image

Múzeum Slovenského národného povstania

http://www.muzeumsnp.sk/
news image

Masarykův ústav a Archiv, Akademie věd ČR

www.mua.cas.cz/cs/udalost/mezi-obci-a-statem