Branné organizácie v Československu 1918 - 1939
(so zreteľom na Slovensko)

Čaplovič Miroslav

Vydavateľstvo

MNO SR

Jazyk

slovenčina

Počet strán

203

Rok vydania

2001

Hmotnosť

256,00g

Formát

145x203

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

MNO

EAN

8088842514

Autor monografie sa v jednotlivých kapitolách sústreďuje na pôsobenie výhradne československých, resp. slovenských vojenských stavovských, občianskych polovojenských a telovýchovných organizácií branného charakteru, ako aj na ...riešenie otázok súvisiacich s brannou výchovou obyvateľstva v medzivojnovom Československu.

Čítať viac...
8,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vznik a činnosť branných organizácií v Československu v rokoch 1918 - 1928

   Účasť branných organizácií v bojoch o Slovensko 1918 - 1919

   Prvé pokusy čs. vojenskej správy zamerané na zavedenie povinnej brannej výchovy obyvateľstva

   Najvýznamnejšie branné organizácie proštátnej orientácie a charakteristika ich činnosti v prvej polovici 20. rokov

   Komunistické telovýchovné organizácie a náčrt postoja KSČ k čs. brannej moci v 20. rokoch

   Formovanie fašizoidných organizácií v ČSR so zreteľom na Slovensko

   Propagácia myšlienky zavedenia povinnej brannej výchovy v čs. spoločnosti v rokoch 1925 - 1928

 

Aktivity branných organizácií v oblasti brannej výchovy obyvateľstva na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia

   Zintenzívňovanie spolupráce ústredných branných organizácií s najvyššími orgánmi čs. vojenskej správy na sklonku 20. rokov

   Zväz čs. dôstojníctva ako hlavný koordinátor a stmeľujúci činiteľ pri realizácii idey brannej výchovy

   Prehľad činnosti občianskych telovýchovných a polovojenských organizácií na úseku brannej výchovy začiatkom 30. rokov

   Úlohy a poslanie Čs. vedeckého ústavu vojenského vo sfére brannej výchovy

   Pokus Národnej obce fašistickej o štátny prevrat a jej pôsobenie na Slovensku v 30. rokoch

   Hlavné črty komunistickej agitácie a propagandy v čs. brannej moci začiatkom 30. rokov

 

Prehlbovanie miesta branných organizácií v brannom systéme Československa v rokoch 1933 - 1938

   Ústredné branné organizácie ako podporný článok čs. vojenskej správy na ceste k uzákoneniu povinnej brannej výchovy

   Formy podpory ústredných branných organizácií čs. vojenskou správou v polovici 30. rokov  

   Zapojenie ostatných rezortov štátnej správy do organizovania brannej výchovy obyvateľstva   

   Zákon o brannej výchove

   Dramatický rok 1938

 

Branné organizácie v druhej republike (október 1938 - marec 1939)

    Etablovanie Hlinkovej gardy a likvidácia ústredných branných organizácií na Slovensku

   Aktivity Hlinkovej gardy v brannej výchove pod egidou orgánov čs. vojenskej správy

   Pôsobenie ústredných branných organizácií v českých krajinách a činnosť Oddelenia brannej výchovy HŠ v druhej republike

   Rozpustenie branných organizácií v Protektoráte Čechy a Morava

 

Rodobrana na Slovensku v rokoch 1923 - 1929

   Vznik Rodobrany  

   Formovanie rodobraneckého programu podľa fašistického príkladu

   Prvá etapa organizačného budovania a činnosti Rodobrany

   Radikalizácia Rodobrany

   Úradné zastavenie činnosti Rodobrany v roku 1923

   Znovuoživenie Rodobrany a jej nový program

   Aktivity Rodobrany a jej organizačná štruktúra v rokoch 1926 - 1929

   Zánik Rodobrany

 

Hlavné črty činnosti Sedliackej jazdy na Slovensku v rokoch 1926 - 1938

   Úlohy a ciele Sedliackej jazdy

   Formovanie organizačnej štruktúry Sedliackej jazdy od vzniku do začiatku 30. rokov

   Približovanie organizácie Sedliackej jazdy armádnemu systému a jej národnostný aspekt

   Rovnošata, štandarda (vlajka) a znak Sedliackej jazdy

   Vedúci činitelia Sedliackej jazdy na Slovensku a jej organizačná výstavba v 30. rokoch

   Najvýznamnejšie podujatia Sedliackej jazdy na Slovensku

   Rozpustenie Sedliackej jazdy na Slovensku roku 1938