Piae fundationes
Zbožné fundácie a ich význam pre rozvoj uhorskej spoločnosti v ranom novoveku

Kušniráková Ingrid a kol.

Vydavateľstvo

PRO HISTORIA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

214

Rok vydania

2009

Hmotnosť

374,00g

Formát

165x245

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Prodama

EAN

9788097006051

Ranonovoveký štát sa prakticky nepodieľal na budovaní cirkevných, školských a charitatívnych inštitúcií a nepoznal inštitút štátneho rozpočtu s vyčlenenými kapitolami na financovanie uvedených oblastí spoločenského ...života. Rôzne cirkevné inštitúcie, všetky typy škôl a sociálnych ústavov mohli vzniknúť a pôsobiť len vďaka dostatočne stabilným a výnosným základinám, ktoré zakladali cirkevné a svetské elity vtedajšej spoločnosti. Práca je chronologicky vymedzená obdobím 17. a 18. storočia, konkrétne časovým úsekom, ktorý sa začal nástupom Petra Pázmánya na stolec ostrihomského arcibiskupa v roku 1616 a skončil smrťou Leopolda II. v roku 1792.

Čítať viac...
8,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Fundácie - ich majetok, zakladatelia a spôsob spravovania

Uhorská spoločnosť a katolícka cirkev v ranom novoveku

Fundácie školských a vzdelávacích inštitúcií

Fundácie charitatívnych inštitúcií

Fundácie konventov, votívne fundácie