Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi
Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie

Dudeková Gabriela , Mannová Elena a kol.

Vydavateľstvo

Spoločnosť PRO HISTORIA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

511

Rok vydania

2017

Hmotnosť

958,00g

Formát

165x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTORIA

EAN

9788089910014

Pocta Vojtechovi Danglovi

15,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Vojto Dangl – grandseňor medzi historikmi 

V službách Habsburskej monarchie: armáda v 18. a 19. storočí

   Segeš Vladimír: Habsburská armáda za Márie Terézie

   Kušniráková Ingrid: Inštitucionalizácia sociálneho zabezpečenia vyslúžilých vojakov v Habsburskej monarchii v 18. storočí

   Šoltés Peter: „Národ holubičí“ alebo „jadro a sila uhorskej pechoty“? Vzťah Slovákov k vojenstvu podľa štatistík z 18. a 19. storočia a v ideológii slovenských národovcov

   Kollárová Ivona: Vojak, dobrodruh a pamfletista Friedrich von Trenck v Uhorsku

   Kowalská Eva: Úskalia armádnej služby šľachtica na konci 18. storočia: prípad Imrich Zay

 

Prvá svetová vojna: dôstojníci, vojaci a Veľká vojna

   Holec Roman: Hviezdne roky arcivojvodu Fridricha (1914 – 1916)

   Kováč Dušan: Slovenskí vojaci v počiatočnej fáze prvej svetovej vojny. Na základe hlásení, korešpondencie, spomienok a beletrie

   Dudeková Gabriela: S Bohom za kráľa a vlasť? Problém lojality a bojovej morálky radového vojaka vo Veľkej vojne

   Kodajová Daniela: „Desatoro vojaka“ v mieri a vo vojne. Modlitebné knižky pre vojakov (1868 – 1918)

   Gaučík Štefan: Vojnová ekonomika Uhorska (1914 – 1918) v dobovej publicistike a v maďarskej historiografii

 

Armáda a bezpečnosť v medzivojnovom Československu 

   Szabó Miloslav: „Židovská hrôzovláda“ v dobe prevratu? Kampane proti židovským dôstojníkom a antisemitizmus na medzivojnovom Slovensku

   Čaplovič Miloslav: Legionári – „naši hrdinovia Veľkej vojny“

   Purdek Imrich: Československá vojenská symbolika v rokoch 1918 – 1939

   Bystrický Valerián: Koncepcie organizácie bezpečnosti štátov strednej a juhovýchodnej Európy 1918 – 1939

 

Vojna, vojvodcovia a vojsko v historickej pamäti

   Bednárová Marcela: „Najväčší vojvodca všetkých storočí“ a napoleonské vojny v refl exii štúrovcov

   Mannová Elena: „Éljen“ kráľovi a „Trikrát sláva“ prezidentovi. Spolky vojenských veteránov v Bratislave za monarchie a za republiky

   Kšiňan Michal, Babják Juraj: Prvá svetová vojna v československej, českej a slovenskej pamäti (pred rokom 1989 a po ňom)

   Macho Peter: Štefánikov pomník pre americký Cleveland (Prečo sochárske dielo banskobystrického rodáka nikdy nestálo v Banskej Bystrici?)

 

Výberová bibliografia PhDr. Vojtecha Dangla, CSc.