Knihy logo

logo logo
logoFilter
Filter ×

Kategória

Autori

Zrušiť filter

Najpredávanejšie

Pracovali v Tretej ríši
Pracovali v Tretej ríši Európske dejiny
Rok 1968 a ekonomická realita Slovenska
Rok 1968 a ekonomická realita Slovenska Hospodárske a sociálne dejiny
Šikova ekonomická reforma a Slovensko
Šikova ekonomická reforma a Slovensko Hospodárske a sociálne dejiny
Starostlivosť o osirelé deti
"Zabrániť bahnu morálneho rozkladu" Hospodárske a sociálne dejiny
Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi
Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi Hospodárske a sociálne dejiny
Elektrifikácia Slovenska
Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938 - 1948 Hospodárske a sociálne dejiny
Podoby nemecko-slovenského "ochranného priateľstva"
Podoby nemecko-slovenského "ochranného priateľstva" Slovenské a české dejiny
logo

Od denára k euru

V publikácii sa nachádza viacero štúdií venovaných vybraným témam z oblasti hospodárskych dejín a úlohe peňazí v minulosti Slovenska. V časti venovanej starším dejinám stredoveku a raného novoveku sa čitateľ dozvie viac o podobách ranostredovekej ekonomickej výmeny na strednom Dunaji pred používaním mincí, o denároch a poldenároch kráľa Štefana I., či donácii banského regiónu a kremnickej mincovej komory kráľovnej Barbore v r. 1424 – 1427. Hospodársky vzostup šľachtických rodov je prezentovaný na príklade rodov Cobor a Szent-Ivány, mimo záujem nezostáva ani sociálna oblasť a starostlivosť o odkázané osoby, ktorú ilustruje financovanie ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku. Druhá časť kolektívnej monografie sleduje vývoj fenoménu peňazí v 19. a 20. storočí, teda v období postupného rozmachu modernej spoločnosti založenej na trhovej ekonomike s nástupom novodobých monetárnych, daňových a mzdových systémov, s rozvojom komerčného peňažníctva a centrálneho bankovníctva, s formovaním moderných centrálnych, regionálnych a miestnych rozpočtov. Autori sa postupne venujú rôznorodým témam, ako diferenciácii a špecializácii bánk v Prešporku v 60. a 70. rokoch 19. storočia, lekárskym honorárom na Slovensku v rokoch 1919 – 1938, podielu Tatra banky na financovaní priemyslu Slovenska 1939 – 1945 a diskurzu o profesionalizme vo futbale v medzivojnovom Československu s dôrazom na Slovensko. Z obdobia 20. storočia sú aj príspevky o nemeckom družstevníctve na Slovensku počas druhej svetovej vojny, financovaní britských spravodajských služieb v Československu, ekonomicko-sociálnom stave Slovenska na konci československého komunistického režimu a o ekonomických aspektoch podpory vedy a výskumu na Slovensku v 80. a 90. rokoch 20. storočia.

15.60€ Pridať do košíka logo