Stredoveké mesto a jeho obyvatelia

Štefánik Martin a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

351

Rok vydania

2017

Hmotnosť

916,00g

Formát

165x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

9788022416092

Mestá bývajú pri povrchnom pohľade vnímané ako akési ostrovy „relatívnej“ demokracie v prísnom hierarchickom usporiadaní vtedajšej spoločnosti, no často sa zabúda, že vznikali a rozvíjali ...sa s podporou panovníka. Ten ich využíval vo svojom večnom súboji so šľachtou, ktorej bol sám najvyšším predstaviteľom. Mestá boli preňho zdrojom príjmu a výsady (či mestské slobody) im udeľoval práve preto, aby čo najlepšie prosperovali – pretože sám by ich nikdy nedokázal riadiť tak efektívne, ako keď sa riadili samy. Časom ho napodobnili aj veľkí šľachtici a z rovnakého dôvodu podporovali vznik miest alebo mestečiek na svojich doménach. Preto sú mestá v prvom rade javom hospodárskym. Prezentovaná publikácia sa však popri ekonomickom a obchodnom hľadisku venuje aj ďalším oblastiam fungovania miest, prevažne na území dnešného Slovenska. To je zasadené do celouhorského, sčasti aj do celoeurópskeho kontextu. Osobitosťou uhorského mestského vývoja, na ktorú treba upozorniť v porovnaní so západnou Európou, je vyššia miera slobody pri voľbe mestských funkcionárov aj autonómia v cirkevnej oblasti – slobodná voľba farára. Atmosféru dokresľovali slávnosti a procesie, ktoré boli v jednotlivých mestách odlišné a spoluvytvárali tak ich identitu.

Čítať viac...
20,00€
Pridať do košíka logo
skladom tip

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

I.

Spoločenstvo mešťanov 

   Mesto, jeho pojem a vývoj v stredoveku Martin Štefánik

 

II.

Stredoveké mesto ako životný priestor.

Spoločenský – náboženský – reprezentačný – etnický rozmer spolužitia

   Aktéři a(nebo) veřejnost. Jihlavský svátek záchrany města a zobrazení sociálního řádu v městských slavnostech Tomáš Borovský

   Patronátne právo mestských sídlisk na Slovensku v stredoveku a mestská societa Vladimír Rábik - Darina Fridrichová

   Bratislava a kontakty jej obyvateľov s blízkymi podunajskými mestami Ján Lukačka

   Boli Nemci v Bardejove už v 13. storočí? (K listine z roku 1247, cistercitom a nemeckým hosťom z Prešova) Pavol Hudáček

   Rod Bubekovcov z Plešivca a jeho kontakty so stredovekými mestami a mestečkami Monika Tihányiová

   Aspekty spolužitia medzi stredovekými banskobystrickými mešťanmi a šľachtou Mária Ďurková

                                                                                                                                   

III.

Stredoveké mesto ako sociálno-ekonomický priestor 

Obchod – podnikanie – dane – demografia.

   Hrady a podhradia, cesty a trhy. Od kupeckého podhradia k mestu Ján Steinhübel

   Kokoš z Lomnice a jeho neúspešné podnikanie v počiatkoch Smolníckej komory Peter Labanc

   Sociálny obraz stredovekého mesta. Možnosti a limity interpretácie daňových súpisov na príklade Kremnice v polovici 15. storočia Martin Štefánik

   Demografický vývoj mesta Bratislavy na základe daňových zoznamov v 14. – 15. storočí Žofia Lysá 

   Populační nesoběstačnost středověkého města Martin Nodl

   Prešov a jeho obyvatelia na prelome stredoveku a novoveku (vybrané okruhy hospodárskeho a spoločenského vývoja) Marcela Domenová

 

Resumé 

Skratky 

Edície prameňov a literatúra 

Výberový menný register 

Výberový miestny register 

Zoznam autorov