Človek a svet zvierat v stredoveku

Dvořáková Daniela a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

572

Rok vydania

2015

Hmotnosť

1 198,00g

Formát

160x230

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788022414234

Zvieratá boli pre stredovekého človeka každodennou súčasťou života, nebolo azda oblasti, v ktorej by sa svet ľudí nestretával so svetom zvierat. Práve preto je nevyhnutné, ...aby vedci, zaoberajúci sa stredovekými dejinami, vnímali vzťah človeka k prírode a ríši zvierat ako osobitne významný fenomén a venovali mu pozornosť.

Čítať viac...
21,00€
Pridať do košíka logo
skladom tip

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod

 

Človek a svet zvierat v stredoveku   Daniela Dvořáková

 

Zviera ako symbol   Daniela Dvořáková

     Zvieratá v obrazových legendách stredoveku   Ivan Gerát

     Musca, creatura minima: Co vše může znamenat moucha na středověkém obraze   Milada Studničková

     Zvíře jako prostředek dehonestace ve středověku a raném novověku. Hlava skopová, německý pes, vůl a svatý Šebestián   Marie Malivánková Wasková

     Zvieratá v humanistickej tvorbe   Eva Frimmová

     Kukačka a kukaččí mládě v antických a středověkých odborných textech   Hana Šedinová

     Krv zvierat v stredoveku: od kunsthistórie k heraldike a späť   Dušan Buran – Radoslav Ragač

     Pes pri nohách kráľa Ahasvera. Pokus o interpretáciu psa na tapisérii Príbeh o Ester   Angelika Herucová

 

Kôň a pes, najvzácnejšie zvieratá stredoveku   Daniela Dvořáková

     Rozporuplné vnímanie psa v dejinách   Peter Bystrický

     Čierny pes   Peter Bystrický

     Psy a ich chov v stredovekej spoločnosti   Michal Pírek

 

Liečivá moc zvierat   Daniela Dvořáková

     Psy – liečitelia   Peter Bystrický

 

Hospodárske zvieratá   Daniela Dvořáková

     Silva ad pasturam porcorum: Lesné pasenie svíň na kráľovských a cirkevných majetkoch v ranostredovekej Európe   Pavol Hudáček

     Chov a využitie domácich zvierat v stredoveku   Ján Lukačka

 

Zvieratá nenávidené a prenasledované   Daniela Dvořáková

     Démonický a obávaný, ponižovaný a vysmívaný. Vlk ve středověku   Tomáš Borovský

     Sympatický vlkolak   Peter Bystrický

 

Zviera ako kráľovský dar   Daniela Dvořáková

     Velbloud Plzeňský. Osudy jednoho velblouda uprostřed husitských válek a otázka znakového privilegia císaře Zikmunda pro Plzeň   Petr Elbel

     Nešťastný dar šťastného krále   Michaela Antonín Malaníková

     Slon na Bratislavskom hrade v roku 1552   Michal Bada

 

Poľovačky a rybolov   Daniela Dvořáková

     Úlovky, dary a jelene v maštali. Sociálne a kultúrne pozadie poľovníctva vo Zvolenskej stolici   Pavol Maliniak

     Lov a ochrana zvěře v ustanoveních českého a moravského zemského práva   Jana Janišová – Dalibor Janiš

     O umení lovu s dravými vtákmi   Žofia Lysá

     Ryby a pôstna tradícia   Miriam Hlavačková

 

Zvieratá v mestách   Daniela Dvořáková

     Zvieratá v stredovekom meste na príklade Bratislavy    Juraj Šedivý

     Krádeže zvierat podľa trestných zápisov bratislavskej súdnej knihy z rokov 1435 – 1519   Martin Štefánik

     Zvířecí symbolika v materiální kultuře města: domovní znamení, erby a pečeti   Kateřina Jíšová

 

Záver

Skratky

Pramene a literatúra

Zoznam autorov

Register Peter Bystrický

Contents