Knihy logo

logo logo
logoFilter
Filter ×

Kategória

Autori

Zrušiť filter

Najpredávanejšie

Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie
Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie Európske dejiny
Boľševizmus
Boľševizmus medzi Východom a Západom Európske dejiny
Slovensko-nemecké vzťahy 1938 - 1941 (Slowakisch-deutsche Beziehungen)
Slovensko-nemecké vzťahy 1938 - 1941 v dokumentoch I (Slowakisch-deutsche Beziehungen 1938-1941 in Dokumenten I.) Európske dejiny
Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku
Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku Európske dejiny
Obchodná vojna
Obchodná vojna kráľa Žigmunda proti Benátkam Hospodárske a sociálne dejiny
logo

Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie

Dejinám stredovekých miest patrí v slovenskej historiografii čestné miesto. Túto pozíciu si mestá vydobyli celkom spontánne svojím zástojom v hospodárskom a kultúrnom vývoji. Pritom sa privilegované mestá v stredoeurópskom priestore objavujú pomerne neskoro, až v samom závere 12. a v priebehu 13. storočia. Na území Slovenska existovali veľmi vhodné podmienky pre ich vznik. Existovalo tu niekoľko miest starého typu a veľké množstvo trhových osád, kam už pred tatárskym vpádom začali prichádzať hostia z cudziny. Vďaka prajnému postoju nového uhorského kráľa Bela IV. udeľovanie privilégií pre budúce mestá začalo už koncom 30. rokov 13. storočia. Počas ničivého tatárskeho vpádu tento proces načas ustrnul, ale znovu sa rozbehol v 50. a 60. rokoch a plynule pokračoval až do konca 13. storočia. Výsledkom týchto snáh bolo vytvorenie relatívne hustej siete miest v Uhorskom kráľovstve. K najurbanizovanejším regiónom v jeho rámci sa stalo územie dnešného Slovenska a Sedmohradska. Mestá sa už v priebehu 14. storočia stali dominantnými centrami obchodu a remesiel a samozrejme aj vzájomnej komunikácie. Tá veľmi skoro prekročila ľahko prestupné hranice stredovekých štátov. Pre naše územie sú v dôsledku toho mestá omnoho významnejším činiteľom vývoja v porovnaní s ostatným uhorským územím, ktorý podstatne ovplyvnil obraz Slovenska.

15.00€ Pridať do košíka logo