"Zabrániť bahnu morálneho rozkladu"
Starostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945

Kušniráková Ingrid - Mannová Elena a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

536

Rok vydania

2020

Hmotnosť

985,00g

Formát

165x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

9788022418584

Kniha sa zaoberá zákonodarstvom a inštitucionálnymi zmenami v sirotskej agende, aj prechodom od súkromnej, spolkovej a cirkevnej dobročinnosti k sociálnej politike štátu. Jednotlivé kapitoly osvetľujú ...situáciu sirôt z aristokratických, poddanských, meštianskych aj robotníckych rodín. Dokumentujú, ako a prečo všetci pomáhajúci aktéri „bojovali“ o dieťa. Starali sa o siroty a sociálne odkázané deti spravidla v mene určitej skupiny alebo svetonázoru – kresťanského milosrdenstva, židovskej náboženskej spolupatričnosti, solidarity príslušníkov „slušných a usporiadaných“ meštianskych vrstiev, v mene národa, vlasti či štátu.

Čítať viac...
20,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Mannová Elena: Predslov

 

I. 

Golian Ján: Osirelé deti v európskej spoločnosti

 

II. Starostlivosť o siroty a ochrana sirotského majetku

   Kušniráková Ingrid: Legislatívna ochrana majetkových práv osirelých detí

   Duchoňová Diana: Ochrana sirôt a ich majetku v aristokratickom prostredí

   Kollárová Ivona: Problémy a pozadie verejnej správy sirotského majetku v druhej polovici 18. storočia

   Červenková Ivana: Starostlivosť o osirelé deti na cisárskych panstvách Holíč a Šaštín

   Liščák Marián: Sirotské záležitosti panstiev Strečno a Teplička v prvej polovici 19. storočia

 

III. Ústavná starostlivosť o osirelé, odložené a opustené deti v Uhorsku

   Kušniráková Ingrid: Vznik a rozvoj ústavnej starostlivosti o osirelé deti v druhej polovici 18. storočia

   Kušniráková Ingrid: Ústavná starostlivosť o osirelé deti v prvej polovici 19. storočia

   Kušniráková Ingrid: Ústavná forma zaopatrenia osirelých detí v kontexte nacionálnych a konfesionálnych zápasov druhej polovice 19. storočia

   Dudeková Kováčová Gabriela: Úskalia reformy starostlivosti o siroty a „opustené deti“ v Uhorsku na prelome 19. a 20. storočia

   Kušniráková Ingrid: Ústavná starostlivosť o odkázané deti po vzniku ČSR

 

IV. Krátke dejiny vybraných uhorských sirotincov

   Gaučík Štefan: Sirotinec Štefánia v Prešporku – vývoj, poslanie, aktéri

   Pavlíková Silvia: Sirotinec Dobročinného ženského spolku a spolku Biely kríž v Rimavskej Sobote

   Kurhajcová Alica: Zo života sirôt medzi múrmi Ľupčianskeho hradu. Gizelin robotnícky sirotinec v rokoch 1873 – 1918

   Macho Peter: Pol storočia ústavnej starostlivosti o siroty v Modre (1905 – 1951)

 

V. Súkromná dobročinnosť v druhej polovici 19. storočia

   Mannová Elena: „Liečba rakoviny morálneho rozvratu“ a záchrana najzraniteľnejších. Spolky a starostlivosť o siroty na území Slovenska v 19. storočí 

   Kodajová Daniela: „Smutný je lós úbohej siroty.“ Životné príbehy sirôt z rodín národovcov

   Lörinčíková Silvia: Františka a Dionýz Andrássyovci – mecéni bez hraníc

 

VI. Nové formy starostlivosti o sociálne odkázané deti v medzivojnovom období

   Laclavíková Miriam – Švecová Adriana: „Úkoly, ktoré nás čakaly a čakajú, sú veľké a široké je pole pôsobenia.“ Činnosť spolkov Okresnej pečlivosti o mládež  v medzivojnovom období na Slovensku

 

VII. Siroty v literatúre

   Hučková Dana: Biedni a svetom opustení. Obraz siroty v slovenskej literatúre (od polovice 19. storočia do polovice 20. storočia)

 

Kušniráková Ingrid: Záver

 

„Preventing the Cesspool of Moral Decay.“ Care for Orphans in the Kingdom of Hungary / Slovakia before 1945. Summary

Zoznam ilustrácií

Zoznam tabuliek

Pramene a literatúra

Menný register

Zoznam autorov