Slovensko a Európa medzi demokraciou a totalitou
Kapitoly z dejín 20. storočia k jubileu Bohumily Ferenčuhovej

Hanula Matej -Kšiňan Michal (eds.)

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

318

Rok vydania

2017

Hmotnosť

653,00g

Formát

165x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

9788022415644

Kapitoly publikácie, ktorá vychádza pri príležitosti životného jubilea Bohumily Ferenčuhovej, reflektujú politický, kultúrny, sociálny vývoj, ale tiež aj modernizačné posuny, ku ktorým na Slovensku prichádzalo ...v 20. storočí počas striedajúcich sa režimov.

Čítať viac...
12,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Predhovor Matej Hanu/a, Michal Kšiňan

 

Slovensko a medzinárodné vzťahy v 1. polovici 20. storočia 

   „V jednote je sila!" Štefánik a boj o jednotu československého odboja v Rusku v rokoch 1916/1917 Michal Kšiňan

   « Markovič zdeluje ... » Úryvky z korešpondencie Ivana Markoviča medzi Parížom, Prahou a Bratislavou na jar 1919 Étienne Boisserie

   Československá epizóda agenta Kominterny Alexandra Abramoviča Juraj Benko

   Triumf a prehra. Dva odlišné výsledky Hodžovho rozvíjania československo-britských vzťahov v 20. rokoch 20. storočia Matej Hanula

   Otázky zahraničnej politiky v predvolebných programoch politických strán na Slovensku v období 1. CSR Linda Osyková

   Zápas o teritoriálnu integritu Slovenskej krajiny v rokoch 1938 – 1939 Valerián Bystrický

 

Premeny Slovenska v období demokratickej 1. ČSR 

   Formovanie židovskej národnej myšlienky po vzniku 1. ČSR (Náčrt problematiky) Katarína Mešková Hradská

   Sociálne postavenie učiteľov na Slovensku počas prvej Československej republiky v rokoch 1918 – 1926 Ľubica Kázmerová

   Zjazd mladej slovenskej generácie Róbert Arpáš

   Úloha bánk v rozvoji priemyslu na Slovensku 1867 – 1938 v stredoeurópskom kontexte Ľudovít Hallon

   Budovanie železničnej a cestnej infraštruktúry na Slovensku v medzivojnovom období Miroslav Sabol

 

Ťažké vojnové roky 

   „A věrní ne-zůstali ..." Operačná činnosť parašutistov a konfidentov gestapa Viliama Gerika a Karla Čurdu Martin Posch

   André Mazon alebo zmarená francúzska slavistika (1940 – 1945) Antoine Mares

   Medzi rečou ... Udalosti a osobnosti v zrkadle recesistickej rubriky časopisu Elán (Ivan Kamenec)

 

Slovensko v totalitnom komunistickom Československu

   Komunistický režim v Československu, ,,vnútorný nepriateľ'" a Štátna bezpečnosť Jan Pešek

   Vojenská intervencia krajín Varšavskej zmluvy v Československu v auguste 1968 na stránkach publikovaných francúzskych diplomatických dokumentov Pavol Petruf

   Gustáv Husák na čele KSČ Stanislav Sikora

   Charakterizujúce udalosti a pohl'ady na (rozporné) črty československého vývoja v rokoch 1968 – 1971 Jozef Žatkuliak

   Ekonóm a čas. Zo života Jána Ferianca Miroslav Londák

 

Výberová bibliografia PhDr. Bohumily Ferenčuhovej, DrSc. Alžbeta Sedliaková

Pramene a literatúra 

Menný register 

Autori

Summary