"Slovenská zem patrí do slovenských rúk"
Arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939 – 1945

Fiamová Martina

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

175

Rok vydania

2015

Hmotnosť

286,00g

Formát

160x240

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

9788022414463

Prenasledovanie židovskej komunity na Slovensku v rokoch 1939 – 1945, vychádzajúce z presvedčenia vtedajšieho vládnuceho režimu, že jej príslušníci sú nepriateľmi slovenského národa, vyústilo do ...obludného systému zákonov a nariadení. Na jeho konci stála pauperizovaná masa ľudí zbavená politických, sociálnych, občianskych i základných ľudských práv. V hospodárskej oblasti siahol štát na všetok majetok v ich rukách. Predkladaná práca sleduje časť tohto procesu – arizovanie, resp. nacionalizovanie židovského pozemkového majetku, ktoré sa malo realizovať ako súčasť novej pozemkovej reformy. Jej hlavným zámerom, prezentovaným verejnosti, bolo vyformovanie silného roľníckeho stavu, "elity a chrbtovej kosti" národa. Veľkolepé ciele sa však naplniť nepodarilo.

Čítať viac...
15,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod 

1 Pozemková reforma Slovenskej republiky ako predmet výskumu

 

2 Právny rámec pozemkovej reformy v Slovenskej republike 

   2.1 Príprava novej pozemkovej reformy 

   2.2 Zákon o pozemkovej reforme a zriadenie Štátneho pozemkového úradu

   2.3 Doplňujúce právne normy k uskutočňovaniu pozemkovej reformy  

   2.4 Nariadenie č. 93/ 1941 SL z., ktorým sa upravilo vykonávanie  pozemkovej reformy na židovských poľnohospodárskych nehnuteľnostiach

   2.5 Prijatie zákona o zabezpečení hospodárenia na poľnohospodárskych nehnuteľnostiach obhospodarovaných Židmi 

 

3 Štátny pozemkový úrad v procese zmien pozemkového vlastníctva na Slovensku

   3.1 Činnosť Štátneho pozemkového úradu v prvom roku jeho existencie 

   3.2 Nová etapa vo výkone pozemkovej reformy na židovských poľnohospodárskych nehnuteľnostiach – vznik pracovných skupín ŠPÚ

   3.3 Dobudovanie štruktúry Štátneho pozemkového úradu v roku 1941 a jeho vývoj v nasledujúcom období 

   3.4 Pozemkové úrady ako nástroj politiky nacistického Nemecka 

   3.5 Fond pre pozemkovú reformu 

   3.6 Fond pre správu poľnohospodárskych majetkov 

   3.7 Mechanizmus výkonu pozemkovej reformy na židovských poľnohospodárskych nehnuteľnostiach pracovnými skupinami ŠPÚ

   3.8 Pracovná skupina E pri Štátnom pozemkovom úrade pre okresy Hlohovec a Nitra 

 

4 Vývoj pozemkovej reformy na židovských poľnohospodárskych majetkoch 

   4.1 Židovská pôda ako hlavný zdroj novej pozemkovej reformy

   4.2 Výsledky pozemkovej reformy a dosahy protižidovskej politiky slovenskej vlády na židovských vlastníkov a nájomcov pôdy 

      4.2.1 Priebeh pozemkovej reformy podľa zákona č. 46/ 1940 Sl. z. a dôsledky prijatia vládneho nariadenia č. 93 / 1941 Sl. z. 

      4.2.2 Vyvrcholenie tzv. riešenia židovskej otázky na Slovensku v roku 1942 a jeho dôsledky na výkon pozemkovej reformy na židovských poľnohospodárskych nehnuteľnostiach 

      4.2.3 Pozemková reforma na židovských nehnuteľnostiach  v rokoch 1943 až 1945 

   4.3 Uchádzači o židovské nehnuteľnosti a ich noví nadobúdatelia

   4.4 Pôda vo vlastníctve Židov – maďarských a iných štátnych občanov

   4.5 Umiestňovanie obyvateľov z územia Oravskej priehrady na židovské poľnohospodárske majetky 

 

5 Ústredné postavy pozemkovej reformy na židovských poľnohospodárskych nehnuteľnostiach

   5.1 Predseda Štátneho pozemkového úradu Karol Klinovský 

   5.2 Riaditeľ Fondu pre správu poľnohospodárskych majetkov František Bošňák 

 

Záver 

 

Summary 

 

Pramene a zoznam použitej literatúry

 

Menný register 

 

Zoznam použitých skratiek

 

Prílohy