Historický časopis 01/1958 (len e-verzia)

Historický časopis 01/1958 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

168

Rok vydania

1958

Hmotnosť

286,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

R a t k o š, Peter: Veľkomoravské obdobie v slovenských dejinách   3

T k a d l e č k o v á, Jarmila: Názory a činnosť Karla Havlíčka Borovského z hľadiska vývoja česko-slovenských vzťahov   32

 

Materiály

Š p i e s z, Anton: Sociálne rozvrstvenie obyvateľstva Nitrianskej stolice v polovici 18. storočia  48

 

Diskusie

K u d l á č e k, Jozef: K začiatkom slovanského osídlenia na území Československa  72

V a r s i k, Branislav: K otázke používania češtiny na Slovensku v 14. storočí   93

 

Rozhľady

O b e r m a n n, Karl: O vývoji nemeckej historiografie v prvej polovici 19. storočia  101

 

Kritika – Glosy – Bibliografia

R a p o š, Pavol: Priemysel Slovenska za kapitalizmu (M. Strhan)   130

P u r g i n a, Ján: Vývoj železníc na Slovensku od roku. 1837 so zvláštnym zreteľom na Bratislavu (Fr. Bokes)   133

J. V.  Frič a demokratické proudy v české politice a kultúře (Zd. Konečný)   134

N o v o t n ý, Jan: V. M. Kramerius (J. Tkadlečková)   137

K ř í ž e k, Jaroslav: Penza – slavná bojová tradice československých rudoarmejců (Št. Štvrtecký)   140

K o t v a n, Imrich: Bibliografia bernolákovcov (Fr. Bokes)   144

 

K e m é n y, G. Gábor: Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadilapjaiban (Fr. Bokes)  146

Urkundenbuch des Burgenlandes un der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, ödenburg und Eisenburg (R. Marsina)   147

Jozef Gregor Tajovský v kritike a spomienkach (Fr. Bokes)   150

K r a k o w s k i, Stefan: Polska w walce z najazdami Tatarskimi v 13. wieku (M. Rejnuš)   152

Allgemeine Landestopographie des Burgenlandes (R. Marsina)   153

Slownik laciny šredniowiecznej (M. Vyvíjalová)   155

 

Z prác historikov na Zakarpatskej Ukrajine (P. Hapák)   155

Századok, 1956, roč. 90, č, 4 – 6 (Fr. Bokes)   157

Archívní časopis, 1957, roč. 7 (Fr. Sedlák)   159

Arhivist, 1957, roč. 7, č. 1 – 2 (A. Kociská)   161 

 

Správy

Správa o činnosti výskumného pracoviska ČSAV v Budapešti (R. Marsina)   163

 

Kronika

Z činnosti Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (Vl. Matula)   166