Historický časopis 02/1953 (len e-verzia)

Historický časopis 02/1953 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

174

Rok vydania

1953

Hmotnosť

295,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

G á c s o v á, A.: K problematike mestskej chudoby v Bratislave v prvej polovici XV. stor.   177

H u š č a v a, A.: Problém liptovského a turčianskeho kubulu (cubulus) v XIII. stor.   219

A r a t ó, E.: K hospodárskym dejinám Slovenska od r. 1849 do 1900   229

 

Drobné štúdie

P a u l í n y, E.: Vzbura roľníkov v Čertiznom a Habure r. 1935   279

V a r t í k o v á, M.: Príspevok k odhaleniu protiľudovej politiky demokratickej strany   289

 

Rozhľady

H o l o t í k, Ľ.: Z výsledkov kongresu maďarských historikov   307

 

Recenzie

L e n i n, V. I. Vývoj kapitalizmu v zemědělství (J. Mésároš)   319

H á j e k, J. S. Wilsonovská legenda v dějinách ČSR (Ľ. Holotík)   322

K e m é n y, G. Gábor. Dokumenty k dejinám národnostnej otázky za dualizmu v Uhorsku (Fr. Bokes)   327

Z s i g m o n d, Pavol Pach. K problémom pôvodnej akumulácie kapitálu v Uhorsku (J. Mésároš)   334

F o s t e r, W. Z. Nástin politických dějin amerického kontinentu   (Ľ. Lipták)  337 

A l a d á r n é, Balla. Az 1930 szeptember 1. – „Ébred a vörös holnap“ (Z. Rabay)   339

K a r á c s o n y i Béla, Az 1514 évi Magyarországi parasztháború, Mohács (A. Špiesz)   341

Dokumenty o činnosti Ľ. Kossutha v uhorskom sneme r. 1847/48 (Fr. Bokes)   342

F o n e r, Ph. S. Dějiny dělnického hnutí v USA (Ľ. Lipták)   344

S o b o u l, Albert. Národní armáda za francouzské buržoasní revoluce 1789 – 1794 (A. Špiesz)   345

J e r u s a l i m s k i j, A. S. Zahraniční politika a diplomacie německého imperialismu koncem XIX. století (Ľ. Lipták)  346

M a š k i n, N. A. Dějiny starověkého Ríma (M. V.)   347

Otvorenie Slovenskej akadémie vied (J. T.)   351