Historický časopis 01/1957  (len e-verzia)

Historický časopis 01/1957 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

164

Rok vydania

1957

Hmotnosť

279,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Do piateho ročníka  3

 

Štúdie

K r o p i l á k, Miroslav: Vojenské operácie v Slovenskom národnom povstaní. Bojové akcie I. čs. armády  7

K ü h n d e l, Ján: Svetový význam slovenskej medi za Fuggerovcov   40

K u d l á č e k, Jozef: P. J. Šafárik a jeho koncepcia pôvodu Slovanov   59

 

Rozhľady

M o l n á r, Erik: Historická koncepcia francúzskeho osvietenstva   82

H r o z i e n č i k, Jozef: K päťročnému plánu Historického ústavu akadémie vied SSSR   101

 

Kritika – Glosy – Bibliografia

U r x, Eduard: Za pravdu a mír (M. Kropilák)   109

M é s á r o š, Július: K problematike prežitkov feudalizmu na Slovensku v druhej polovici 19. storočia (K. Goláň)   112

G o l á ň, Karol: Ľudovít Štúr 1856 – 1956; Matula, Vladimír: Ľudovít Štúr (1815 – 1856) (J.Mésároš)   116

L u k á c s, Lajos: Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak 1849 – 1867 (Fr. Bokes)  118

K u l a, Witold: Ksztaltowanie sie kapitalizmu v Polsce (A. Špiesz)   120

Banská Bystrica. Sborník prác k 700. výročiu založenia mesta (J. Gindl)   123

K novým názorom na stredovekú nemeckú kolonizáciu (M. Rejnuš)   130

J e v s e j e v, I. F.: Z dějin Zakarpatské Ukrajiny (P. Hapák)   133

Drevnaja Grecija (J. Kuruc)   137

 

K u c z y n s k i, Jürgen: Štúdie k dejinám svetového hospodárstva (Ľ. Lipták)  141

B a t o w s k i, Henrik: Mickiewicz jako badacz Slowiaňszczyzny; Przyjaciele Slowianie   (V. Matula)  141

Nitra, II, 1844 (J. Ambruš)   143

P a š k a, Juraj: Ľ. V. Rizner (Fr. Bokes)   143

K o t v a n, Imrich: Katalóg prvotlačí vedeckej knižnice mesta Bratislavy (Fr. Bokes)  144

Slovenský národopis, 1956, roč. IV, č. 1 – 6, (Fr. Bokes)   144

Historické štúdie, 1956, roč. II, (V. Sedlák)   145

Slovenská literatúra, 1955, roč. II, (Fr. Bokes)   146

Archivní časopis, 1956, roč. VI, č. 1 – 3 (Fr. Sedlák)   147

Sborník archivních prací, 1955, roč. V, č. 1 – 2 (J. Watzka)   149

Dějepis ve škole, roč. III, č. 1 – 6 (Fr. Bokes)   152

Štúrovské dvojčíslo Slovenskej reči, 1956, roč. XXI, č. 3 – 4 (Fr. Bokes)   153

Historijski zborník, 1955, roč. VIII, č. 1 – 4, (A. Kociská)   154

 

Správy

O práci štátneho archívu v Bytči (J. Kočiš)   156

O činnosti vlastivedného krúžku v Trenčíne (Št. Pozdišovský)   160

 

Kronika

Univ. prof. dr. Daniel Rapant šesťdesiatročný   162

Výstavy k 35. výročiu založenia KSČ v Banskobystrickom kraji (J. J. Tóth)   163