Historický časopis 03/1954 (len e-verzia)

Historický časopis 03/1954 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

164

Rok vydania

1954

Hmotnosť

279,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

H u č k o v á, A.: K partizánskym bojom na východnom Slovensku v rokoch 1943 – 1945. Partizánska skupina Čapajev   301

S t r h a n, M.: Odbúravanie banského a železiarskeho priemyslu na Slovensku v rokoch 1921 – 1923   316

H a r a k s i m, Ľ.: Príspevok k roľníckemu povstaniu roku 1631 – 1632 na východnom Slovensku   351

 

Diskusie

M a t u l a, V.: K niektorým otázkam slovenského národného hnutia v štyridsiatych rokoch XIX. storočia   375

Diskusia o súčasnom stave maďarskej historickej vedy   407

 

Rozhľady

B o k e s, F.: K otázkam bibliografie slovenskej histórie   432

 

Recenzie

К VI. zväzku Spisov Klementa Gottwalda (J. Dúcky)   439

V e s e l ý, Jindřich: Češi a Slováci v revolučním Rusku 1917 – 1920. (Ľ. Holotík)  443

Naše národní minulost v dokumentech. Chrestomatie к dějinám Československa, I. díl (P. Horváth)  445

L e d e r e r o v á, Ema: Počiatky priemyselného kapitalizmu v Uhorsku (A. Špiesz)   447

M a k k a i, László: A magyar puritanusok harca a feudalizmus ellen (A. Gácsová)   449

B e c k m a n n, Rudolf: K diplomatickému pozadí Mnichova. Kapitoly o britské mnichovské politice (Ľ. Lipták)   452

H y s k o, M: Slovenské národné povstanie (M. Strhan)   453

 

Správy

Pracovná konferencia českých a slovenských historikov v Smoleniciach (F. Bokes)   455

Otvorenie Múzea dejín medzinárodného robotníckeho hnutia v Budapešti a spoločné úlohy Ústavov dejín robotníckeho hnutia (D. Roják)  460

Návšteva univerzitného profesora J. Kuczynského v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied (A. Š.)   462