Historický časopis 02/1957 (len e-verzia)

Historický časopis 02/1957 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

130

Rok vydania

1957

Hmotnosť

221,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

G o l á ň, Karol: Prvé roky robotníckeho hnutia na Slovensku   165

R a t k o š, Peter: Počiatky novokrstenectva na Slovensku   185

H o l o t í k o v á, Zdenka: Boľševizačný proces KSČ v rokoch 1924 – 1929   204

 

Rozhľady

K o n, I. S.: O „historizme” Benedetta Croceho   220

P o l i š e n s k ý, Jozef – I l l i n g o v á, Ella: Súčasný stav historickej vedy vo Veľkej Británii   239

 

Kritika – Glosy – Bibliografia

Ľudovít Štúr. Život a dielo (1815 – 1856) (J. Ambruš)   247

O vzájomných vzťahoch Čechov a Slovákov (A. Hučková)   253

V a r s i k, Branislav: Slovenské listy a listiny z 15. a 16. storočia (Alex. Húščava)  258

P a v l o v, Todor: Za marksičeska Istorija Balgarija (D. Krandžalov)   261

Diskusia o prechode feudalizmu ku kapitalizmu v západnej marxistickej literatúre (A. Vantuch)  267

 

Z e c h e n t e r-L a s k o m e r s k ý, G. K.: Päťdesiat rokov slovenského života I – II (Fr. Bokes)   271

Načalo pervoj russkoj revolúcii. Janvar – mart 1905 goda (Z. Konečný)   273

M a r j a n o v i č, Jovan: Nastanak i razvitak radničkog pokreta u jugoslavenskim zemljama do prvog svetskog rata (A. Kociská)   274

Pamiatky a múzeá, 1956, roč. V, č. 1 – 4 (Fr. Bokes)   275

Sborník archivních prací, 1956, roč. VI, č. 1 – 2 (J. Watzka)   277

Sborník Československé akademie zemědělských věd, Historie a musejnictví, 1956 (Fr. Sedlák)   280

Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky, 1954, 1955; roč. I, II (Fr. Bokes)   282

Voprosy istorii, 1956, č. 7 ­– 10 (F. Gondor)   284

Srpski istoriski časopis (J. Kabrda)   288

 

Správy

Správa o činnosti výskumného pracoviska ČSAV v Budapešti (P. Ratkoš)   291

O práci vlastivedného krúžku v Žiline (V. Kristenová)   292

 

Kronika

Konferencia učiteľov dejepisu na Slovensku (Fr. Bokes)   294

Anna Michajlovna Pankratovová (J. Hrozienčik)   296