Historický časopis 02/1954 (len e-verzia)

Historický časopis 02/1954 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

140

Rok vydania

1954

Hmotnosť

238,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

V i e t o r, M.: K tridsiatemu piatemu výročiu Slovenskej republiky rád   161

L i p t á k, Ľ.: Spolupráca ľudáckej buržoázie s českou reakciou. Pokus o pravicový prevrat 1935 – 1938   191

O n d r o u c h, V.: K hospodársko-kultúrnym stykom Slovenska v dobe rímskeho panstva v Podunajsku   215

 

Diskusie

R a t k o š, P.: Počiatky feudalizmu na Slovensku   252

 

Rozhľady

H o r v á t h, P.: Za ďalší rozvoj archívnictva na Slovensku   277

 

Recenzie

H o l o t í k o v á, Zd.: Klement Gottwald na Slovensku v rokoch 1921 – 1924 (M. Dzvoník)   283

B á r t a, D.: Prosincová generální stávka roku 1920 (Zd. Konečný)   286

J e r š o v á, M.: Inventár archívu Slovenského národného múzea v Martine (A. Húščava)   288

L a m o š, T.: Bibliografia k archívom na Slovensku (J. Novák)   289

M a c e k, J.: Prokop Veliký (A. Gácsová)   291

R a k o s, F.: Állam es alkotmány a Magyar Tanácsköztársaságban (L. Bianchi)  292

 

Správy

Konferencia o klérofašistickej ideológii ľudáctva a politika Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (Ľ. Lipták)   297