Historický časopis 01/1953 (len e-verzia)

Historický časopis 01/1953 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

176

Rok vydania

1953

Hmotnosť

299,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

H o l o t í k, Ľ.: K sedemdesiatym piatim narodeninám akademika Zdenka Nejedlého   7

R a t k o š, P.: Husitské revolučné hnutie a Slovensko  26

H o l o t í k, Ľ.: K periodizácii slovenských dejín v období feudalizmu a kapitalizmu   42

M i l l e r, I. S.: K otázke utvárania sa poľského buržoázneho národa   74

 

Drobné štúdie

F i l o, M.: Udalosti v Rumanovej r. 1920   106

V i e t o r, M.: Príspevok k otázke vykorisťovania roľníkov po r. 1848   117

 

Rozhľady

M a t u l a, V.: Práce sovietskych poslucháčov histórie z odboru československých dejín   128

 

Recenzie a správy

Spisy Klementa Gottwalda v slovenčine (Zd. Holotíková)  142

Ž a t k u l i a k, J. G. Ľudovýchovný pracovník Juraj Fándli; Č e č e t k a, Juraj. Učiteľ ľudu Samuel Tešedík (J. Tibenský)  152

P a n k r a t o v o v á, A. M. Prvá ruská revolúcia r. 1905 – 1907 (F. Bielik)   157

K a n, S. B. Dvě povstání slezských tkalců 1793 – 1844 ( A. Špiesz)   159

M á l y u s z, Elemér. Zsigmondkori oklevéltár I (P. Ratkoš)   162

K n i e z s a Š.: Stredoveké české listiny (P. Ratkoš)   163

Kapitoly z uhorských dejín (Fr. Bielik)   171

R é v a i, Jozef. Marx a maďarská revolúcia (J. Mésároš)   173

M a c e k, Josef. Husité na Baltu a ve Velkopolsku (P. Ratkoš)  174

 

Zpráva z diskusie o periodizácii českých a slovenských dejín (Ľ. H)  175

Otvorenie Československej akadémie vied (I. M)   175