Historický časopis 04/1953 (len e-verzia)

Historický časopis 04/1953 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

187

Rok vydania

1953

Hmotnosť

290,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

H o l o t í k, Ľ. Úloha talianskej a francúzskej vojenskej misie na Slovensku r. 1919   561

M é s á r o š, J. K problémom zrušenia poddanstva na Slovensku. Urbariálny patent z 2. marca 1853   595 

Š p i e s z, A. O manufaktúrach na Slovensku v XVIII. stor.  635

 

Drobné články

K l e m e n t i s, E. Hnutie banskoštiavnických baníkov r. 1906  668

H ú š č a v a, A. Neznámy spôsob datovania na Slovensku v XVI. stor.   683

 

Rozhľady

K u z m í k, J. K problematike historickej bibliografie   689

 

Recenzie

A r a t ó, Endre. Sociálne motívy slovenského národného hnutia v r. 1845 – 1848 (VI. Matula) 709

G a š p a r í k, Mikuláš. Ján Palárik a jeho boj o demokratizáciu slovenského národného života (J. Tibenský)   715

M a r k u š, Alexander. Sedliacke povstanie v Zemplíne r. 1831 (J. Mésároš)   721

B e r l i n s k i j, D. – P o g r e b i n s k i j, M. Hrdina Sovietskeho sväzu Ján Nálepka Repkin (J. Kropilák)   722

Š o l l e, Zdeněk. Dělnické hnutí v českých zemích koncem minulého století (M. Strhan)   723

Dokumenty o protilidové a protinárodní politice T. G. Masaryka (M. Písch)   727

P e š á k, Václav. Berní rejstříky z roku 1544 a 1620 (P. Horváth) 730

P a š u t o, V. T. Alexander Něvsky a boj ruského národa za nezávislost v XIII. Století (Ľ. Haraksim)   731

M a t h i e z, Albert. Francouzská revoluce (A. Špiez)    732

Pařížská komuna. Sborník statí a materiálů (Ľ. Lipták)  733

Nové a nejnovější dějiny Číny (Ľ. Lipták)   734

Documente privind istoria României (J. Macourek)   734

Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon a 14. században (A. Gacsová)   740

E l e k e s, Lajos. Hunyadi (P. Ratkoš)   741

S z á n t o, Béla. A magyar munkásmozgalom 1914-ig (I. Červenák) 743

A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai (J. Mésároš)   744

 

Obsah Historického časopisu ročník I. (1953) č. 1 – 4