Historický časopis 04/1954 (len e-verzia)

Historický časopis 04/1954 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

139

Rok vydania

1954

Hmotnosť

236,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

S t r h a n, M.: Štrajk v Handlovej roku 1940   465

M l y n á r i k, J.: Vzbura ľudu proti exekúciám v Polomke roku 1932   480

C h e r e s t e s i u, V.: Nicolae Balcescu – veľký rumunský revolučný demokrat  505

T i b e n s k ý, J.: Počiatky slovenského národného obrodenia   520

 

Diskusia

S p i e s z, A.: K problematike počiatku priemyslovej revolúcie na Slovensku   539

 

Rozhľady 

Š ť a s t n ý, T.: Jozef Dekret – priekopník racionálnych metód v našom lesníctve   553

K u z m í k, J.: Prehľad vývoja knižníc na území Slovenska   561

 

Recenzie

Slovenské národné povstanie (M. Gosiorovský)   579

K VII. zväzku Spisov Klementa Gottwalda (F. Peterský)   585

К VIII. zväzku Spisov Klementa Gottwalda (M. Vartíková)   589

H o r á r i k, J.: Boj s hierarchiou a s cirkvou v rokoch 1841 – 1845 (L. Šoltýs)   592

R a p a n t, D.: Sedliacke povstanie na východnom Slovensku roku 1831 (J. Mésároš)   594

Dějiny vojenského umění. Sborník materiálů, I. (A. Spiesz)   598

 

Správy 

Konferencia poľských historikov o Pomorí (Ľ. Holotík)  

 

Obsah Historického časopisu ročník II. (1954) č. 1 – 4