Historický časopis 04/1955 (len e-verzia)

Historický časopis 04/1955 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

174

Rok vydania

1955

Hmotnosť

296,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

Z a p l e t a l, Vladislav: Vznik Bobulových Slovenských novín   489

H a j d ú, Tibor: Úloha rád v maďarskej októbrovej buržoaznodemokratickej revolucii   530

 

Diskusie 

P u r š, Jaroslav: K problematice průmyslové revoluce v českých zemích a na Slovensku  553

 

Rozhľady 

P e t á c h, Emil: Vývoj, organizácia a problematika slovenského múzejníctva   619

 

Recenzie a správy 

D o l e ž a l, Jiří: Slovenské národní povstání (B. Graca)   627

K u č e r a, E. – K u č e r o v á, Z: O agrárnický stát (Z. Konečný)   629

J a n á č e k, Josef: Dějiny obchodu v předbělohorske Praze (J. Válka)   631

Numismatický sbornik, II (M. Flodr)   634

P o t ů č e k, Juraj: Súpis slovenských hudobnín a literatúry o hudobníkoch; P o t ů č e k, Juraj: Súpis slovenských hudobnoteoretických prác (Bk)   636

 

História v SSSR a v ľudových demokraciách 

Studii si referate privind istoria Rominiei partea I – A si A II (J. Hušková)   638

Archivmitteilungen, roč. 1953 a 1954 (C. Matulay)   646

Voprosy istorii, časopis Historického ústavu Akadémie vied SSSR (V. Matula) 648

Očerki istorii SSSR. Period feodalisma (J. Kudláček)   652

Istorija Belorusskoj SSR (J. Kudlaček)   653

Századok, časopis Maďarskej historickej spoločnosti (Bk)   655

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, roč. III/1955, č. 1 – 2 (A. Špiesz)   656

Z bulharských historických časopisov (J. Kabrda)   658

Dejiny Bulharska, I (H. Vajsova)   659

Istoričeski pregled, XI (H. Vajsová)   661

Z albánskej historiografie (J. Kabrda)   661

Z juhoslovanských historických časopisov (J. Kabrda)   663