Historický časopis 01/1954 (len e-verzia)

Historický časopis 01/1954 (len e-verzia)
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

158

Rok vydania

1954

Hmotnosť

268,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
0,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Štúdie

G r a c a, B.: Slovenské národné povstanie roku 1944   3

H o l o t í k, Ľ.: Úloha talianskej a francúzskej vojenskej misie na Slovensku roku 1919, II   39

H a c k e n a s t, G.: Banskobystrické banícke povstanie (1525 – 1526)   71

 

Diskusie

Vedecká konferencia o Slovenskom národnom povstaní (M. Kropilák)  105

 

Rozhľady

K r o p i l á k, M.: Doterajší stav bádania o Slovenskom národnom povstaní   121

 

Recenzie

G r a u s, František. Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské. I. Dějiny venkovského

lidu od 10. stol. do první poloviny 13. stol. (P. Ratkoš)   139

K o č í, Josef. Boje venkovského lidu v období temna. (P. Horvath)   145

S i m o n, Péter. A századforduló földmunkas-és szegényparasztmozgalmai 1891 – 1907 (J. Mésároš)   147

Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára. I – II. (F. Bokes)   150

 

Správy

Konferencia československých historikov v Libliciach (P. Horváth a J. Mésároš) 154

Návštevy zahraničných historikov na Slovensku (P. Horváth) 157