Barbora Celjská - Čierna kráľovná
Životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej (1392 - 1451)

Dvořáková Daniela a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV - Vydavateľstvo Rak

Jazyk

slovenčina

Počet strán

303

Rok vydania

2013

Hmotnosť

746,00g

Formát

170x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788085501605

Barbora Celjská uhorská, rímsko-nemecká a česká kráľovná, patrí k najvýznamnejším stredovekým kráľovnám. Napriek tomu zostáva v tieni svojho slávneho manžela cisára Žigmunda Luxemburského. Skôr podivná ...literárna postava, opradená mýtami a legendami, ako skutočná historická osobnosť. Hoci bola uhorskou kráľovnou bezmála pol storočia a pol druha desaťročia ovládala veľkú časť územia dnešného Slovenska, zostávala dlho mimo pozornosti historikov. Predkladaná kniha je prvou monografiou venovanou tejto nepochybne pozoruhodnej žene – kráľovnej. Obálka i vnútro knihy sú vo výbornom stave.

Čítať viac...
17,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Panovnícka moc v stredoveku

Panovnícka moc v stredoveku

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci. Veľká Morava ešte nebola plne vyvinutým stredovekým štátom, disponovala však už jeho základnými atribútmi. Úplnú monarchickú moc podľa nemeckého vzoru dobudoval s pomocou dôsledne koncipovanej cirkevnej organizácie a kristianizácie zakladateľ Uhorského kráľovstva Štefan I. Peripetie vývoja a praktického uplatňovania panovníckej moci možno sledovať na niekoľkých charakteristických parametroch: vlastníctvo hradov, organizácia armády a kráľovské majetky a príjmy. Od 13. st. sa začal patrimoniálny uhorský štát postupne premieňať na volenú stavovskú monarchiu. Panovník sa rozsiahlymi donáciami a udeľovaním úradov snažil zabezpečiť si podporu veľmožov, ktorí preňho predstavovali čoraz väčšie ohrozenie. Súčasne sa zmenšoval jeho majetok. Schopnosť lavírovania medzi rôznorodými záujmami si vyžadovala talentovanú, charizmatickú a súčasne pragmaticky mysliacu osobnosť. Schopní panovníci dokázali tento vývoj dočasne zvrátiť, hľadali oporu v reprezentantoch z radov nezainteresovaných cudzincov alebo povýšených nižších šľachticov, budovali profesionálny úradnícky aparát a v záujme zvyšovania príjmu podporovali rast miest. K oslabeniam ústrednej moci dochádzalo obvykle po vymretí dynastie alebo pri absencii silného legitímneho následníka.

Obsah

Úvod – Čierna kráľovná

 

Grófi Celjskí a Uhorsko

   Barbora, z Božej milosti kráľovná uhorská

   Od korunovácie po odchod z Uhorska (1405 – 1414)

 

Prvá dáma Európy. Barbqra v čase Kostnického koncilu (1414 – 1418)

 

Manželská kríza a jej urovnanie (1419 – 1423)

 

Po druhý raz kráľovnou (1424 – 1430)

 

Emancipovaná kráľovná (1430 – 1436)

 

Cesta do .Prahy a konflikt so Žigmundom (1436 – 1437)

 

Spravodlivý trest alebo sprisahanie? (1438 – 1439)

 

Kráľovná v exile (1440 – 1454)

 

Poškvrnená pamiatka. Ako sa rodí historická legenda

 

Niekoľko slov na záver

 

Poznámky

Edície prameňov a literatúra

Zoznam použitých ilustrácií

Výberový register