Hitlerovo Rakúsko
Ľudový postoj v ére nacizmu 1938 – 1945

Bukey Burr Evan

Vydavateľstvo

Kalligram

Jazyk

slovenčina

Počet strán

452

Rok vydania

2003

Hmotnosť

463,00g

Formát

120x205

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

8071494917

Táto kniha predstavuje pokus o rekonštrukciu politických postojov a každodenných starostí obyčajných Rakúšanov počas vlády nacizmu, empirické úsilie nazrieť do psychického sveta tých mužov a ...žien, ktorí obývali územie, ktoré bolo jednak Hitlerovou rodnou krajinou, a jednak v období rokov 1938 – 1945 tvorilo integrálnu súčasť jeho Veľkonemeckej ríše. Pokúša sa vyrovnať s otázkami, ktoré už dlho trápia historikov strednej Európy. Aký populárny bol vlastne anšlus? Ktoré aspekty národného socializmu sa stretli s masovou podporou či odsúdením? Ubránili sa tradičné náboženské a politické skupiny do určitej miery prenikaniu nacistickej ideológie? Ako reagovala väčšina obyvateľstva na vojnové úsilie Nemecka? Do akej miery sa Rakúšania „ vyznamenali" vo vražednej mašinérii Tretej ríše? Je možné, že väčšina ľudí nepatrila ani k obetiam, ani k páchateľom, že jednoducho ,,stála bokom a nikam sa nezaradila"? Obálka i vnútro publikácie v dobrom stave.

Čítať viac...
11,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Panovnícka moc v stredoveku

Panovnícka moc v stredoveku

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci. Veľká Morava ešte nebola plne vyvinutým stredovekým štátom, disponovala však už jeho základnými atribútmi. Úplnú monarchickú moc podľa nemeckého vzoru dobudoval s pomocou dôsledne koncipovanej cirkevnej organizácie a kristianizácie zakladateľ Uhorského kráľovstva Štefan I. Peripetie vývoja a praktického uplatňovania panovníckej moci možno sledovať na niekoľkých charakteristických parametroch: vlastníctvo hradov, organizácia armády a kráľovské majetky a príjmy. Od 13. st. sa začal patrimoniálny uhorský štát postupne premieňať na volenú stavovskú monarchiu. Panovník sa rozsiahlymi donáciami a udeľovaním úradov snažil zabezpečiť si podporu veľmožov, ktorí preňho predstavovali čoraz väčšie ohrozenie. Súčasne sa zmenšoval jeho majetok. Schopnosť lavírovania medzi rôznorodými záujmami si vyžadovala talentovanú, charizmatickú a súčasne pragmaticky mysliacu osobnosť. Schopní panovníci dokázali tento vývoj dočasne zvrátiť, hľadali oporu v reprezentantoch z radov nezainteresovaných cudzincov alebo povýšených nižších šľachticov, budovali profesionálny úradnícky aparát a v záujme zvyšovania príjmu podporovali rast miest. K oslabeniam ústrednej moci dochádzalo obvykle po vymretí dynastie alebo pri absencii silného legitímneho následníka.

Obsah

Predslov

Poďakovanie

Zoznam skratiek v texte a v poznámkach

 

Cesta k veľkému Nemecku

   Mapa 1

   Pred Východnou markou

   Rakúšania a anšlus 

 

Od anšlusu k vojne 

   Mapa 2

   Nacisti 

   Robotnícka trieda: akceptácia a apatia

   Rakúski katolíci: antipatia a prispôsobenie 

   Roľnícke obyvateľstvo: hnev a úzkosť 

   Masy proti Židom

 

Rakúšania a Hitlerova vojna 

   Vzdialení konflikt (1939 – 1943) 

   Od Stalingradu po moskovskú deklaráciu 

   Dobytie a pád (1944 – 1945)

 

Epilóg

Poznámky

Literatúra

Register