"Pre blaho nášho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provincií"
Reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska

Kušniráková Ingrid a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština - nemčina

Počet strán

270

Rok vydania

2016

Hmotnosť

443,00g

Formát

160x240

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

9788022415347

Panovanie Márie Terézie sa podľa zvolených priorít a rozsahu reforiem zvyčajne delí na dve časti. Prvá sa začína nástupom na trón a končí sa spolu ...s rakúsko-pruskými vojnami v roku 1763, druhá je vymedzená rokmi 1763 – 1780. V prvom období sa realizovali reformné opatrenia, ktoré mali vzhľadom na prebiehajúcu vojnu priniesť okamžitý finančný zisk. Tie sa však vzťahovali len na rakúske a české krajiny, Uhorska sa v podstate nedotkli. Po roku 1763 pristúpila viedenská vláda k radikálnym a zásadným reformám, ktoré pravdepodobne zasiahli do všetkých oblastí spoločenského života aj v uhorskej časti monarchie. V historiografii sa prioritne spomína úprava poddanskej otázky, reforma súdnictva, katolíckej cirkvi a školstva. Menej sa už reflektuje skutočnosť, že pod vplyvom kameralizmu a populacionistického učenia sa populácia začala vnímať ako základ bohatstva štátu a početné opatrenia smerovali nielen k jej zvýšeniu, ale aj „skvalitneniu“. S tým úzko súvisela reforma zdravotníctva, sociálnej starostlivosti i početné nariadenia o ochrane zdravia a ľudských životov.

Čítať viac...
19,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod 

 

Obraz Márie Terézie v historickej pamäti 

   Podoby Márie Terézie v kolektívnom spomínaní Elena Mannová

 

Premeny šľachtickej spoločnosti

   Nobilitace a nobilitační politika v českých zemích v období vlády Karla VI. a Marie Terezie Jiří Brňovják

   Sobášne stratégie šľachty v druhej polovici 18. storočia. Prípad staršej vetvy rodu Wilczekovcov Daniel Hupko

   Úradnícka a vojenská kariéra uhorských šľachticov v službách viedenského dvora Tomáš Janura

 

Reformné opatrenia Márie Terézie v rôznych oblastiach spoločenského života

   Kriminalizácia a disciplinácia osvietenskej spoločnosti vo svetle Constitutio criminalis Theresiana Adriana Švecová

   Verejné zdravotníctvo a ochrana zdravia obyvateľstva v čase panovania Márie Terézie Ingrid Kušniráková

   Vydavateľský život v podmienkach tereziánskej cenzúry Ivona Kollárová

   Každodennosť interkonfesijných vzťahov v období panovania Márie Terézie: svedectvo denníkov agentov Eva Kowalská

 

Inovácie v oblasti hospodárstva – majetky cisára Františka Štefana Lotrinského na dnešnom území Slovenska 

    Panstvá cisára Františka Štefana Lotrinského v Šaštíne a Holíči ako príklad efektívne fungujúceho hospodárstva Ivana Červenková

   Grundherrschaft Holíč – eine wirtschaftliche Betrachtung der Jahre 1735–1765 Christian Gepp

 

Resumé 

Zoznam autorov 

Zoznam ilustrácií 

Archívne pramene a použitá literatúra 

Menný register