Černobyľ 1986 minulosť, dôsledky, východiská
Zborník z medzinárodnej multidisciplinárnej vedeckej konferencie Bratislava 26. apríla 2016

Poparová Ažbeta – Neupauer František – Melicherová Terézia (eds.)

Vydavateľstvo

Ústav pamäti národa

Jazyk

slovenčina-čeština-angličtina

Počet strán

403

Rok vydania

2016

Hmotnosť

612,00g

Formát

155x215

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

9788089335770

Odborníci z rôznych oblastí bádania zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Ukrajiny a Ruskej federácie sa pokúsili objasniť príčiny a dôsledky havárie nielen z pohľadu ďalšieho ...vývoja jadrovej energetiky, ale aj z hľadiska ochrany ľudského zdravia a prírodného prostredia. Tretia časť publikácie má názov Černobyľ a pamäť.

Čítať viac...
16,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvodné slovo

 

Černobyľ a Európa 

P o v i n e c, Pavel: Environmentálny impakt černobyľskej havárie: Európa a svet

S l u g e ň, Vladimír: 30 rokov od havárie v Černobyle. Čo sa odvtedy zmenilo?

L o g a n o v s k y, Konstantin Nikolayevich: 30-years psychological and neuropsychiatric lessons of Chernobyl: further prospects on radiation emergencies (30 rokov psychologických a neuropsychiatrických ponaučení z Černobyľu: budúcnosť nukleárnych udalostí)

K e z i n, Sergey: Operators actions review during the ChNPP event in 1986 (Prehľad aktivít operátorov Černobyľskej jadrovej elektrárne počas havárie v roku 1986)

L i s h c h y s h y n, Oksana: Vyraďovanie Černobyľskej jadrovej elektrárne z prevádzky

R e z n i c h e n k o, Sergey: Život pred a po černobyľskej havárii

K ö s s l e r, Franz: From the Viewpoint of a Western Correspondent (Z pohľadu západného korešpondenta)

 

Černobyľ a Československo 

M e l i c h e r o v á, Terézia: Radiačný monitoring SHMÚ. História a súčasnosť

Š k u l e c, Štefan: Aktivity SHMÚ pri riešení následkov havárie jadrovej elektrárne Černobyľ na území Československa

D u b n í č k o v á, Martina Radiačná ochrana – história a súčasnosť

C a b á n e k o v á, Helena – N i k o d e m o v á, Denisa: Monitorovanie radiačnej situácie v ČSSR po havárii v Černobyle a prijaté opatrenia na ochranu obyvateľstva

S a l a j, Ján – H a j d u c h, Martin: Rádioaktivita a rastliny

 

Černobyľ a pamäť 

J a š e k, Peter: Havária v Černobyle a jej dôsledky na Slovensku pohľadom Štátnej bezpečnosti

N e u p a u e r, František: Ne/informovanosť o černobyľskej katastrofe

B l a ž e k, Petr: ,,K havárii jaderné elektrárny". Černobylská katastrofa a opoziční hnutí v Československu

K a l o u s, Jan: Závod míru 1986 – komunistický sportovní symbol ve stínu Černobylu

T u r n e r, Mikuláš: Kroky medzinárodného spoločenstva ako poučenie z udalostí na jadrových elektrárňach

 

D u b o v s k ý, Patrik: Záverečné slovo

 

Diskusia (výber)

 

Fotogaléria