Osvietenské školstvo (1771 – 1815)
Nástroj vzdelania a disciplinizácie

Kowalská Eva

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

196

Rok vydania

2014

Hmotnosť

344,00g

Formát

165x245

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788097154035

Obdobie prelomu 18. a 19. storočia je do istej miery na okraji pozornosti súčasnej slovenskej historiografie. Obdobie, ktoré začalo niekedy až horúčkovitým zavádzaním reforiem a ...končilo rovnako úpornou snahou o konsolidáciu pomerov, je však zaujímavým poľom pre historika usilujúceho sa nájsť kontexty, v ktorých sa odohrával hádam najviac študovaný fenomén slovenských dejín, proces národného hnutia. S ním je spojené často opakovanie klišé o rozširujúcej sa základni - rastúcom počte účastníkov aktivít, ktorými však boli pri pohľade zblízka takmer výlučne príslušníci lokálnych elít: členovia magistrátov, drobná či nanajvýš stredná šľachta (videné optikou výšky majetku a politického dosahu), príslušníci inteligencie. Všetko ľudia, ktorí prešli uhorským vzdelávacím systémom, ktorý napriek svojim obmedzeniam poskytoval prekvapivo solídne vzdelanie. Kniha má ambíciu poopraviť hodnotenia spojené so systémom vzdelávania zavedeným školskými reformami. Obálka i vnútro knihy sú vo výbornom stave.

Čítať viac...
10,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod 

 

Charakteristika a paradoxy prelomu 18. - 19. storočia v habsburskej monarchii (Uhorsku)

   Ancien régime alebo nová doba?

   Reforma školstva v kontexte spoločenských zmien

   Unifikačné tendencie v školstve habsburskej monarchie v 18. až prvej polovici 19. storočia – príznak osvietenstva?

  Tereziánske a jozefínske školské reformy a ich impulzy pre národné hnutie Slovákov

   Sociálne aspekty a dôsledky školských reforiem

 

Protagonisti školských reforiem a praxe

   Johann Ignaz Felbiger (6. január 1724 – 17. máj 1788) a Uhorsko

   Jozef Bencúr (28. február 1728 – 21. august 1784): zo školy na politickú scénu

   Ladislav Bartholomaeides (16. november 1754 – 18. apríl 1825) a jeho miesto v dejinách slovenského školstva a pedagogiky

   Franz Paul Rigler (1747 / 1748 – 17. október 1796), hudobník v službách školstva

   Učitelia – objekty (adresáti) a nositelia disciplinizácie

   Frömmigkeit, Fleiβ, und Bildung seines Hertzens: Lujza Amália, barónka von Zay, rodená Calisius

 

Nové typy škôl – modernizačný produkt školských reforiem

   Zmiešané školy – kontroverzné vyznenie jozefínskej školskej politiky

   Židovské školy pod kontrolou štátu

   Dievčenské školy a limity ich fungovania

   Kráľovská akadémia – špecifický produkt Ratio educationis

   „... aus Waisen für den Staat brauchbare Leute zu ziehen ... " Sirotinec, kombinácia školy a sociálnej inštitúcie

 

Učebnice a vyučovanie v znamení inovácií

   Učebnice ako uzlový bod systému školstva a formovania náboženského a občianskeho vedomia

   Kreslenie – inovatívny prvok školských reforiem

   Budovy škôl a školské reformy

 

Záver

Zoznam pôvodných publikovaných prác

Zoznam prameňov a literatúry 

Resumé 

Zoznam ilustrácií