Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách

Londák Miroslav - Sikora Stanislav a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

576

Rok vydania

2009

Hmotnosť

1 091,00g

Formát

170x240

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

9788022410953

Rok 1968 je významným medzníkom nielen slovenských či československých povojnových dejín, no je medzníkom i vo vývoji totalitného komunistického systému ako celku. Výsledkom úsilia o ...reformu socializmu sovietskeho typu, ktoré spájame s rokom 1968, je koniec koncov konštatovanie o nereformovateľnosti tohto systému. Hoci bola okupácia Československa z vojenského hľadiska pre Moskvu úspešnou akciou, v skutočnosti sa ňou začína pád komunizmu v celej strednej a východnej Európe.

Čítať viac...
16,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod

 

I. Československo a Slovensko roku 1968 – socializmus, politika, ekonomika

   Politický vývoj na Slovensku: od prevratu 1948 do prelomu rokov 1967/68 Jan Pešek

   Slovenská ekonomika na prahu roka 1968 – dvadsať rokov po februári 1948 Miroslav Londák

   Pražské jaro 1968 Jitka Vondrová

   Československá jar 1968 a Slovensko Stanislav Sikora

   K charakteristike jednej programovej vízie (Návrh referátu pre XIV. zjazd KSČ – 9. september 1968) Ivan Laluha

   Rok 1968 a ekonomická reforma v Československu Zdenek Jirásek

   Ponímanie demokracie v reformnom procese Norbert Kmeť

   Podíl Národního shromáždení na rozrušování sovetského modelu socialismu v Československu Ondrej Felcman

   Aktivity Slovenskej organizácie na ochranu ľudských práv v roku 1968 Róbert Letz

   Katolícka cirkev v období 11Pražskej jari" roku 1968 Jozef Haľko

   Slovenskí Maďari a rok 1968 Štefan Šutaj

   Jeseň 1968 v prípravách na federalizáciu štátu Jozef Žatkuliak

   Obete okupácie 1968 Patrik Košický

   Odpor občianskej spoločnosti na Slovensku proti okupácii Matej Šemšej

   Moskovský protokol a rokovania o rozmiestnení sovietskych vojsk Michal Štefanský

   Husákova normalizační strategie po dubnovém plénu ÚV KSČ v roce 1969 Zdenek Doskočil

   Dobová reflexe politického exilu Vladimír Gonec

 

II. Rok 1968 v medzinárodnom kontexte

   Limity détente a politika Moskvy pri pokuse o reformu v Československu Slavomír Michálek

   Formy hospodárskej spolupráce Slovenska s krajinami voľného trhu v rokoch 1968 – 1970 Ľudovít Hallon

   Velká Británie a reformne-komunistické Československo (1964 –1968) Jindrich Dejmek

   Spolková republika Nemecko a Pražské jaro 1968 Radek Sobehart

   Postoj Rakúska k augustovej invázii roku 1968 Zuzana Poláčková

   Československá kríza v roku 1968 a Fínsko Heikki Larmola

 

III. Slovensko roku 1968 - spoločnosť a kultúra

   Slovenská kultúrna obec na jar roku 1968 Elena Londáková

   Slovenské divadlo v siločiarach spoločnosti na konci 60. a začiatkom 70. rokov Dagmar Podmaková

   Vztahy Svazu československých spisovatelu s predstaviteli aparátu ÚV KSČ v prvních mesících Pražského jara Jan Mervart

   Obraz roku 1968 v slovenskej opere Miloslav Blahynka

   Postoj spisovateľa a novinára Ladislava Mňačka roku 1968 Jozef Leikert

   Reformizmus 60. rokov a peripetie štrukturalistickej školy Vladimír Bakoš

   Deň 21. august 1968 na Slovensku. Naratívna perspektíva – ,,Veľký brat" Zuzana Profantová

   Rok 1968 v pamäti jednej generácie MonikaVrzgulová

   Problém česko-slovenských vzťahov počas reformného procesu vo vybraných textoch zahraničnej proveniencie Adam Hudek

 

Záver

Použité pramene a literatúra

Zoznam skratiek

Autori

Summary

Menný register