Kľúčové problémy moderných slovenských dejín
(1848 – 1992)

Bystrický Valerián - Kováč Dušan - Pešek Jan a kol.

Vydavateľstvo

Neuvedené

Jazyk

slovenčina

Počet strán

394

Rok vydania

2012

Hmotnosť

722,00g

Formát

170x240

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788022412230

Predložená publikácia poskytuje hĺbkový a na dlhodobom štúdiu postavený pohľad na obdobia a udalosti, ktoré zásadným spôsobom formovali súčasnú podobu slovenskej spoločnosti.

15,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod   Dušan Kováč

 

I. časť 1848 – 1918

   Logika a kontext utvárania moderného slovenského národa   Dušan Škvarna

   Fundačný akt dualistického Uhorska a kritickí národovci   Tibor Pichler

   Formovanie modernej slovenskej politiky 1845 – 1914 (Od jednoty k pluralite)   Milan Podrimavský

   Úvahy k fenoménu maďarizácie pred rokom 1918   Roman Holec

   Rok 1918 – kontinuita a diskontinuita v slovenskom národnom programe   Dušan Kováč

 

II. časť 1918 – 1945

   Parlamentná demokracia a politický extrémizmus. Československo a iné nové štáty v mocensko-politických pomeroch medzivojnovej stredovýchodnej Európy   Milan Zemko

   Technická modernizácia na Slovensku 1918 – 1938   Ľudovít Hallon

   Obyvateľstvo, štát a režim na Slovensku v čase druhej svetovej vojny 1939 – 1945   Ivan Kamenec

   Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939 – 1945 a jej postavenie v rámci nemeckej sféry vplyvu  Michal Schvarc

 

III. časť 1945 – 1992

   Nástup komunistickej totality roku 1948   Jan Pešek

   K modernizácii slovenskej ekonomiky v 50. a 60. rokoch 20. storočia   Miroslav Londák

   Pokus o reformu socializmu v Československu v roku 1968   Stanislav Sikora

   Príprava novej ústavy v druhej polovici 80. rokov   Jozef Žatkuliak

   Slovensko medzi nastolením demokracie a vznikom samostatného štátu (1989 – 1992)   Milan Zemko

 

Záver

Summary

Menný register

Zoznam autorov