Revolúcia 1848/49 a historická pamäť

Macho Peter a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

306

Rok vydania

2012

Hmotnosť

521,00g

Formát

165x245

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

9788089396191

Na dnešnom území Slovenska sa od druhej polovice 19. storočia pestovali a rozvíjali dva základné príbehy revolúcie 1848/49: príbeh uhorských/maďarských osemaštyridsiatnikov, ktorí bojovali po boku ...Lajosa Kossutha (medzi nimi aj početných Slovákov), a príbeh slovenských osemaštyridsiatnikov, ktorí bojovali pod hurbanovskou zástavou. V maďarskom prostredí sa kultu revlúcie ujímali rôzne politické a sociálne skupiny, od opozičných politikov až po kalvínsku cirkev, ktorá tým manifestovala odpor voči katolíckym Habsburgovcom. Porážka pri Viedni a následné represálie prispeli k mýtizácii revolúcie a jej hrdinov. Slovenská strana nemohla vzhľadom na málopočetnosť národných aktivistov a ich politickú slabosť konkurovať v tomto smere maďarskej dominancii.

Čítať viac...
15,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod (Peter Macho) 

„Meruôsmy" v médiách spomínania a zabúdania (Elena Mannová) 

 

I. Spomínanie na revolúciu 1848/49 v kontexte „malej“ a „veľkej“ politiky 

    Obraz rokov 1848/49 v slovenskej kultúre  (od polovice 19. storočia po súčasnosť) (Dušan Škvarna) 

    Revolúcia 1848/ 49 a jej vplyv na vznik tradícií moderného maďarského politického národa (Ivan Halász) 

    Pamäť a manifestácia národnej identity: oslava tradície roku 1848 v mestách Zvolenskej, Novohradskej a Gemersko-malohontskej župy (1867 – 1914) (Alica Kurhajcová) 

    Maďarská komunita, štátna moc a 15. marec v období prvej Československej republiky (Attila Simon) 

 

II. Slovo a obraz v službe politiky a kultúry spomínania 

     Revolúcia 1848/49 v slovenskej a maďarskej karikatúre obdobia dualizmu (Roman Holec) 

     Robert Blum – ikonografie a vzpomínání mučedníka revoluce (Jan Randák) 

 

III. Od osobných spomienok ku kolektívnemu spomínaniu 

    Revolúcia 1848/49 v pamäti Slovákov do roku 1918 (Daniela Kodajová) 

    Jozef Miloslav Hurban - náš prvý legionár? Konštruovanie kontinuity boja za národnú slobodu (Peter Macho) 

    1948: storočnica „slovenských začiatkov" (Elena Kurincová)

 

IV. Súčasná politika spomínania v komparatívnej perspektíve

    1848 v roku 1998: politika spomínania v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku (Rogers Brubaker – Margit Feischmidt) 

 

Záver 

 

Summary 

Pramene a literatúra 

Skratky a značky 

Autori a autorky 

Menný register 

Obrazová príloha