Československá zahraničná politika 1945 – 1992
(vybrané udalosti a fakty v dátumoch)

Petruf Pavol

Vydavateľstvo

Prodama

Jazyk

slovenčina

Počet strán

541

Rok vydania

2007

Hmotnosť

918,00g

Formát

165x245

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788096978205

Autor chronologickej príručky vychádzal pri jej príprave z praxou overeného poznatku, že základné historické dáta samé osebe síce nemajú rozhodujúci význam pre poznanie minulosti, ale ...sú jeho nevyhnutným predpokladom. Navyše umožňujú poukázať na tie stránky minulého vývoja – v tomto prípade československej zahraničnej politiky v rokoch 1945 – 1992, ktoré v prácach zovšeobecňujúceho rázu (ale i v učebniciach dejepisu určených pre rozličné typy škôl) chýbajú, lebo ich štruktúra je nevyhnutne iná než vecné členenie a obsahová náplň chronologického prehľadu. Zatiaľ čo v syntetických prácach sa v korelácii so spracúvanou témou kladie dôraz na primeraný výber nosných faktov a čo najúplnejší popis súvislostí medzi nimi, cieľom publikácií zaoberajúcich sa „dejinami v dátumoch“ je priniesť čo najväčšie množstvo relevantných historických dát bez toho, aby sa pri každom uvedenom údaji obligátne poukazovalo na s ním spojené špecifické súvislosti.

Čítať viac...
9,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod 

 

Skratky názvov krajín a iné použité skratky 

 

Stručný prehľad vybraných udalostí a aktivít zahraničnej politiky Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky a Českej a Slovenskej federatívnej republiky a medzinárodný kontext jej vývoja v rokoch 1945 – 1992 

 

Prehľad vývojadiplomatických vzťahov a iných aktivít priamo súvisiacich s činnosťou Ministerstva zahraničných vecí Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky a Českej 
a Slovenskej federatívnej republiky 1945 – 1992 

 

Dvojstranné zmluvy, dohody, dohovory a iné zmluvné zahraničnopolitické akty Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky a Českej a Slovenskej federatívnej republiky 1945 – 1992 

 

Mnohostranné zmluvy, dohody, dohovory a iné zmluvné zahraničnopolitické akty, ktorých signatárom bola Československá republika, Československá socialistická republika, Československá federatívna republika a Česká a Slovenská federatívna republika 1945 – 1992 

 

Návštevy štátnych, straníckych a iných ústavných činiteľov a delegácií Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky a Českej a Slovenskej federatívnej republiky v zahraničí 1945 – 1992 

 

Návštevy cudzích štátnych, straníckych a iných ústavných činiteľov a delegácií v Československej republike, v Československej socialistickej republike, v Česko-slovenskej federatívnej republike a v Českej a Slovenskej federatívnej republike 1945 – 1992 

 

Prijatia cudzích štátnych, straníckych a iných ústavných činiteľov a delegácií prezidentmi Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky a Českej a Slovenskej federatívnej republiky 1945 – 1992

 

Prijatia cudzích štátnych, straníckych a iných ústavných a verejných činiteľov a delegácií predsedami vlád a inými ústavnými činiteľmi Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky a Českej a Slovenskej federatívnej republiky 1945 – 1992 

 

Zasadania, dokumenty a iné akty týkajúce sa vzťahov medzi Československou republikou, Československou socialistickou republikou, Česko-slovenskou federatívnou republikou a Českou a Slovenskou federatívnou republikou a Radou vzájomnej hospodárskej pomoci 1949 – 1991 

 

Zasadania, porady a iné akty týkajúce sa vzťahov medzi Československou republikou, Československou socialistickou republikou, Česko-slovenskou federatívnou republikou a Českou a Slovenskou federatívnou republikou a Varšavskou zmluvou 1955 – 1991 

 

Namiesto záveru 

 

Zoznam použitých prameňov a literatúry 

Menný register