Meč a kríž
Vojna a náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10. - 12. storočie)

Zupka Dušan

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

288

Rok vydania

2021

Hmotnosť

476,00g

Formát

150x215

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788022419246

Krajiny strednej Európy prešli medzi 10. až 12. storočím obdobím zásadných zmien. Táto transformácia sa nevyhla ani oblasti výkonu moci, kde sa naplno prejavila úzka ...spolupráca vojensko-politických a duchovných elít. Symbióza kresťanskej viery a vojny sa prejavila v bohatom komplexe náboženského vojenstva. Ten zahŕňal špecifické rituály, symboly a rétoriku, ktoré postupne formovali idey svätej vojny a križiackych výprav. Táto kniha ponúka prvé komparatívne spracovanie vzájomného pôsobenia výkonu moci arpádovských, přemyslovských a piastovských panovníkov a náboženského vojenstva na prelome raného a vrcholného stredoveku. Na základe analýzy dobových prameňov je možné sledovať, že kresťanské vojenstvo slúžilo na sakralizáciu a legitimizáciu moci, ako aj na hlbšiu integráciu stredoeurópskych dynastií a ich krajín do sveta latinského kresťanstva, čím prispievali k vytváraniu ich spoločnej identity.

Čítať viac...
23,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Predhovor

Úvod

 

Sväté vojny v dejinách

     Základné pojmy, súčasný stav a trend bádania

     Náboženstvo a vojna v starovekom svete a v stredoveku

     Historiografia náboženského vojenstva v strednej Európe

 

Idea náboženského vojenstva 

     Prelúdium: prvé kontakty

     Formovanie konceptu kresťanského vojenstva – militia Christi

     Klerici a vojna

     Vojna ako iudicium Dei

 

Meč a kríž 

     Vytváranie Európy a boj s pohanmi

     Vojny proti pohanom v 10. storočí

     Vexillum Christi: symboly a insígnie kresťanského vojenstva

     Integrácia a vytváranie identity Christianitas

     Pád starých bohov

     Nový Jeruzalem: od svätej vojny ku križiackej výprave

 

Liturgia vojny 

     Rituály a symboly náboženského vojenstva

     Legitimizácia a sakralizácia panovníckej moci

     Byzantské výpravy

     Liturgia vojny

     Obrady osobnej zbožnosti v čase vojny

     Svätí bojovníci a bojovní svätci (milites Christi)

 

Záver:  Náboženské vojenstvo ako súčasť tvorenia Európy   

 

Summary

Zoznam skratiek

Zoznam prameňov a literatúry

Register

Prílohy