Gustáv Husák
Moc politiky - Politik moci

Michálek Slavomír, Londák Miroslav a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

1070

Rok vydania

2013

Hmotnosť

1 835,00g

Formát

170x240

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788022413121

V súčasnej spoločenskej reflexii významných osobností našich moderných dejín minulého storočia sa niektorí jednotlivci ocitli v „sieni slávy", iní „na lavici obžalovaných". Z pološera našej ...komunistickej minulosti však zväčša vystupujú aj „postavičky" šedého priemeru, ktorých bolo v komunistickej totalite väčšina. Gustávovi Husákovi sa „ušla" tá lavica obžalovaných, v mnohom oprávnene a nespochybniteľne. Jeho storočnica sa stala vhodnou príležitosťou nielen pre historikov, ale aj pre záujemcov o históriu hlbšie sa zamyslieť nad politikom a dobou, ktorej bol spolutvorcom a symbolom.

Čítať viac...
22,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod

„Tak, a máme to za sebou... "   Vlasta Jaksicsová

 

Aktér éry a režimov Československa

     Gustáv Husák: iluze a skutečnost   Vilém Prečan

     Gustáv Husák a režimy Československa   Stanislav Sikora

     Miesto a funkcia inteligencie v slovenskom komunistickom hnutí v medzivojnovom období   Juraj Benko

     Gustáv Husák v historiografii – pohľady marxistickej a exilovej historiografie   Adam Hudek

 

Študentské roky a druhá svetová vojna

     Rodinný pôvod, detstvo a gymnaziálne roky Gustáva HusákaTomáš Černák

     Študentský život Gustáva Husáka na pozadí jeho redaktorskej práce v časopise Šíp  Jozef Leikert

     V ilegalite a odboji do leta 1943   Martin Mocko

     V Slovenskom národnom povstaní   Stanislav Mičev

     Po potlačení Povstania   Tomáš Černák

     Zhody a rozdiely Gustáva Husáka a Jozefa Lettricha   Ivan Guba

 

Vstup do „veľkej" politiky

     Gustáv Husák a Demokratická strana na Slovensku 1944 – 1948  Marek Syrný

     Husák a slovenskí Maďari v rokoch 1945 – 1949   Štefan Šutaj

     Úloha Gustáva Husáka v hospodárskom vývoji Slovenska 1945 – 1948   Ľudovít Hallon – Miroslav Sabol

     Gustáv Husák a státoprávní otázka Slovenska do roku 1948  Michal Macháček

     Husákov tieň nad slovenskými ekonómami 50. rokov   Miroslav Londák

     Gustáv Husák a február 1948 na Slovensku – na hranici demokracie a totality   Jan Pešek

     Vo funkcii povereníka – predsedu Slovenského úradu pre veci cirkevné   Jan Pešek

 

Väzenie, nový začiatok a cesta na politický Olymp

     Proces proti tzv. slovenským buržoazním nacionalistům, Husák a Okáli před soudem   Jan Kalous

     „Do společných hovorů se nezapojoval". Gustáv Husák ve vězení 1951 – 1960   Petr Blažek

     Amnestie nepoddajného vězně Gustáva Husáka   Jaroslav Rokoský

     Pokusy Gustáva Husáka o návrat do politiky   Michal Štefanský

     Od straníckeho reformátora k normalizátorovi. K publicistike Gustáva Husáka v rokoch 1963 – 1968 Milan Zemko

     Husák jako objekt zájmu Státní bezpečnosti   Pavel Žáček

     Činnosť tzv. Husákovej vládnej komisie a proces prípravy federalizácie Československa   Jozef Žatkuliak

 

Normalizácia (vnútropolitický vývoj)

     Politický vývin Československa v 70. rokoch 20. storočia (prejavy a state G. Husáka)   Norbert Kmeť

     Gustáv Husák a česko-slovenské vztahy, postoje k otázce státoprávního uspořádání v období normalizace   Jan Rychlík

     „Reálný socializmus" rané normalizace, kontinuita či diskontinuita   Jan Mervart

     Husák a slovenská komunistická elita   Richard Pavlovič

     KSS v období perestrojky a slabnúceho Husákovho vplyvu  Peter Weiss

     Politická derniera Gustáva Husáka   Jan Šolta

 

Normalizácia (spoločensko-sociálne a kultúrne súvislosti)

     Milan Hübl – historik v siločárách Gustáva Husáka   Zdeněk Doskočil

     Normalizace a její vliv na československé pracovní právo    Ladislav Vojáček

     Husákove ženy   Elena Londáková

     Gustáv Husák v umeleckom spracovaní divadla a filmu na Slovensku   Dagmar Podmaková

     Zrazení „Husákových dětí". Možné účinky propopulační politiky   Šárka Rámišová

 

Normalizácia (zahraničnopolitické súvislosti)

     Gustáv Husák a Michail Gorbačov, od apríla do apríla (1987 – 1988)   Ella Zadorožňuk

     Husák a Kádár, Československo-maďarské vzťahy v rokoch 1968 – 1989   Miklós Mitrovits

     Vzťahy Prahy a Washingtonu vo sfére obchodu počas normalizácie   Slavomír Michálek

 

Záver – český a slovenský pohľad

     Gustáv Husák – politická bilance – shrnutí   Jan Rychlík

     Gustáv Husák – spolutvorca a symbol komunistického režimu, aj svedok jeho zániku   Milan Zemko

 

Menný register

Archívne pramene

Použitá literatúra   Alžbeta Sedliaková

Zoznam použitých skratiek

Autori

Summary