Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín
Pocta historikovi Milanovi Zemkovi

Michálek Slavomír a kol.

Vydavateľstvo

Prodama

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

738

Rok vydania

2014

Hmotnosť

1 278,00g

Formát

165x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788089396283

Kniha Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín sa v jednotlivých kapitolách koncentruje na dynamické 20. storočie, teda na obdobie, ktorému sa historik Milan Zemko profesionálne ...venoval predovšetkým, a o ktorom bol presvedčený, že bolo aj naším „slovenským" storočím. Keďže ide o texty tematicky rôznorodé, zostavovateľ pri vnútornom členení knihy zvolil chronologický postup.

Čítať viac...
19,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Predhovor 

Milanov čas nevinnosti  Michal Horský

Z korešpondencie Milana Zemka 

 

I. časť (1900 – 1918 – 1939)

     K historickej ideológii Antona Štefánka pred prvou svetovou vojnou   Karol Hollý

     Veľká vojna v meste a jej sociálne dôsledky – príklad Prešporka/Bratislavy   Gabriela Dudeková

     Štefánikovo umenie získavať si ľudí na príklade jeho misie v Ekvádore   Michal Kšiňan

     Pomníky a sochy Milana Rastislava Štefánika vystavané na Slovensku v období rokov 1919 – 1945 a slávnosti ich odhalenia   Juraj Babjak

     Lingvistický, geografický a mocenský rozmer stanovenia hraníc Slovenska po roku 1918   Bohumila Ferenčuhová 

     Československá národná rada a jej program po vzniku ČSR (prvé obdobie jej činnosti)   Natália Krajčovičová 

     Prof. Michal Ursíny a úsilie o vysokoškolské technické vzdelávanie na Slovensku v 20. rokoch 20. storočia   Ľubica Kázmerová

     Maďarskí republikáni. Dve tváre medzivojnovej agrárnej strany na Slovensku   Matej Hanula

     K aktivizácii maďarskej zahraničnej politiky v rokoch 1926 – 1927   Miroslav Michela

     Otec sirôt Samuel Zoch a jeho doba   Alena Bartlová

     Jubilejné oslavy 28. a 30. októbra 1928 na Slovensku   Linda Osyková

     „ Skvelej pamiatke veľkého syna slovenskej Trnavy. " Oslavy odhaľovania pamätnej tabule Jurajovi Haulikovi roku 1929   Peter Macho

     Novohlasistická skupina a Robotnícka akadémia na Slovensku v rokoch 1933 – 1937 Ivan Kamenec

     Vláda, alebo opozícia? Dilema HSĽS roku 1936   Róbert Arpáš

     Jazyková otázka na Podkarpatské Rusi v letech 1919 – 1939   Jan Rychlík

     Vývoj starostlivosti o hendikepované osoby na Slovensku v medzivojnovom období   Anna Falisová

 

II. časť (1939 – 1945 – 1948)

     „ Slovenská zem patrí do slovenských rúk!" Pozemková reforma na židovských poľnohospodárskych nehnuteľnostiach v rokoch 1939 – 1941   Martina Fiamová

     Vztahy na moravsko-slovenském pomezí a převáděcí kanály v letech 1939 – 1941   Miroslava Poláková 

     Prvé správy o tragédii Židov v koncentračných táboroch. Snahy medzinárodných záchranných organizácií o pomoc deportovaným   Katarína Hradská

     Sociálne nepokoje, sabotáže a partizánske hnutie v aktivitách ilegálnej KSS do roku 1943   Marek Syrný 

     Arizácia firemného majetku v Stropkove v rokoch 1939 – 1945   Ján Hlavinka

     Jablonové - sonda do života obce v rokoch 1939 – 1945   Jaroslava Roguľová

     Zabezpečenie vojnových zajatcov a internovaných v ZSSR v rokoch 1939 – 1956   Stanislav Mičev

     Pracovné sily a zamestnanosť v tretej republike (1945 – 1948)   Miroslav Sabol

 

III. časť (1948 – 1989 – 1993)

     1992: česko-slovenská federácia pred svojím rozdelením   Jozef Žatkuliak

     Na hraniciach historiografie a hagiografie. Obraz Klementa Gottwalda a jeho pôsobenia na strednom Slovensku v rokoch 1921 – 1924   Juraj Benko

     „Pokolenie v útoku." Kultúrny život v zrkadle ideologickej (ne)kultúry v rokoch 1948 – 1953   Vlasta Jaksicsová 

     Nekomunistické politické strany na Slovensku: od prevratu vo februári 1948 k pokusu o reformu po januári 1968   Jan Pešek

     Emigrácia kontroverzného spisovateľa a novinára Ladislava Mňačka do Izraela v rokoch 1967 a 1968   Jozef Leikert

     Občania proti normalizácii. K protestom slovenských občanov proti normalizačným tendenciám v rokoch 1968 – 1969   Stanislav Sikora

     Divadlo v zrkadle spoločensko-politických kontextov   Dagmar Podmaková

     Českí a slovenskí filmári na sklonku roka 1969   Elena Londáková

     Slobodomurárstvo v českých krajinách a na Slovensku   Miroslav Fabricius 

     Svetové hospodárske krízy a Slovensko v 20. storočí   Ľudovít Hallon – Miroslav Londák

     Zlomy a kontinuity vo vývoji Slovenskej akadémie vied   Adam Hudek – Dušan Kováč

 

IV. časť (20. STOROČIE – medzinárodný kontext)

     Sibírska oblastná duma a jej miesto v politickom vývoji Sibíri v rokoch 1917 – 1918   Ľubica Harbuľová 

     Niekoľko poznámok na margo (nerealizovanej) francúzsko-československej vojenskej zmluvy po skončení prvej svetovej vojny   Pavol Petruf

     Nacionálny mysticizmus v stredoeurópskom literárnom agrarizme   Roman Holec

     Podivuhodné dobrodružstvá  Antonína Kubíčka. Spis z archívu československého zahraničného odboja vo Veľkej Británii z roku 1944   Josette Baer

     Štátna suverenita len ako fasáda? Zásahy Nemecka do slovenského zákonodarstva v rokoch 1939 –1940  Michal Schvarc

     Československé a maďarské diplomatické aktivity pred mierovou konferenciou roku 1946 z pohľadu československej politiky a diplomacie   Štefan Šutaj

     Americké úvery a pôžičky Československu, československý dlh voči USA. Prierezová sonda do dvojstranných hospodárskych vzťahov   Slavomír Michálek

 

Výberová bibliografia PhDr. Milana Zemka, CSc.   Alžbeta Sedliaková

 

Pramene a literatúra 

Autori 

Summary