V medzivojnovom Československu 1918 – 1939
Slovensko v 20. storočí, III

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

543

Rok vydania

2012

Hmotnosť

1 008,00g

Formát

170x240

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

9788022411998

Tretí diel Slovenska v 20. storočí sa zaoberá mimoriadne dôležitým historickým prelomom v roku 1918 a nasledujúcimi dvoma desaťročiami v dejinách Slovenska. Bola to historická ...epocha, o ktorej možno v retrospektívnom pohľade bez zveličenia povedať, že mala v slovenských dejinách jedinečný, nezastupiteľný význam.

Čítať viac...
19,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

ÚVOD Bohumila Ferenčuhová, Milan Zemko

 

I. KAPITOLA

VZNIK ČESKOSLOVENSKA A ZAČLENENIE SLOVENSKA DO NOVÉHO ŠTÁTU Bohumila Ferenčuhová

1. Posledné dni prvej svetovej vojny a začiatok rozpadu habsburskej monarchie

2. Sebaurčenie slovenského národa a Martinská deklarácia

3. Osudový október a prvé dni československého štátu

4. Mocenské ovládnutie územia republiky

5. Medzi Prahou a Budapešťou

6. Vnútropolitický vývoj na Slovensku (december 1918 – marec 1920) Natália Krajčovičová

7. Mierové rokovania v Paríži a Slovensko

 

II. KAPITOLA 

ČESKOSLOVENSKO V MEDZINÁRODNEJ POLITIKE 20. ROKOV Bohumila Ferenčuhová

1. Mierová konferencia v Paríži a mierové zmluvy

2. Formovanie zahraničnej politiky ČSR a jej spojeneckých vzťahov 

3. Malá dohoda a boj o udržanie mierového usporiadania v strednej Európe

4. Spoločnosť národov, kolektívna bezpečnosť a tradičné aliancie

5. Slabiny československej stredoeurópskej politiky

 

III. KAPITOLA

SPOLOČNOSŤ A JEJ PREMENY V MEDZIVOJNOVOM OBDOBÍ

1. Vývin obyvateľstva a jeho štruktúry Jaroslava Roguľová

2. Medzivojnové zmeny v zdravotníctve Anna Falisová

3. Sféra sociálnej starostlivosti Anna Falisová

4. Každodennosť a životné svety obyvateľov Slovenska Katarína Popelková

 

IV. KAPITOLA

MEDZIVOJNOVÉ PREMENY ŠKOLSTVA A KULTÚRY

1. Vznik a rozvoj slovenského školstva Ľubica Kázmerová

    a) Stav školstva a vzdelanosti po vzniku ČSR

    b) Reforma základného a stredného školstva

    c) Malý školský zákon a nižší typ národného školstva – ľudové školstvo 

    d) Meštianske školy

    e) Stredné školy

    f) Menšinové školstvo

    g) Zrod slovenského vysokého školstva

    h) Sociálne postavenie a spolková činnosť učiteľov

2. Premeny medzivojnovej kultúry Milan Zemko

    a) Formovanie slovenskej profesionálnej vedy

    b) Budovanie osvetových a umeleckých inštitúcií a spolkov

    c) Pohyb v umení medzivojnového obdobia

    d) Inštitucionálna sieť kultúry národnostných menšín

    e) Telesná kultúra a šport

3. Hľadanie slovenskej kolektívnej identity ako súčasť formovania moderného národa Milan Zemko

 

V. KAPITOLA

HOSPODÁRSKY VÝVIN PO VZNIKU ČSR A V 20. ROKOCH Ľudovít Hallon

1. Medzinárodný hospodársky vývoj po roku 1918 a hospodárske dedičstvo po Rakúsko-Uhorsku

2. Povojnová obnova a povojnová hospodárska kríza vo svete a v ČSR

3. Začleňovanie Slovenska do ekonomického priestoru ČSR

4. Hospodárska konjunktúra v rokoch 1924 – 1929

5. Zmeny štruktúry ekonomiky Slovenska v tieni hospodárskej konjunktúry

6. Úloha fiškálnej politiky v slovenskom hospodárstve

7. Sociálny rozmer a sociálne dôsledky hospodárskeho vývinu

 

VI. KAPITOLA

POLITICKÝ SYSTÉM A POLITICKÉ STRANY

1. Politický systém Milan Zemko

    a) Položenie základov politického systému ČSR pred prijatím definitívneho znenia ústavy

    b) Zavŕšenie konštituovania politického systému republiky ústavnou listinou a ďalšími zákonmi

    c) Volebné zákony pre voľby do Národného zhromaždenia a ich uplatňovanie

    d) Volebné zákony upravujúce voľby do ostatných zastupiteľských orgánov

    e) Verejná správa a jej zmeny za prvej republiky

    f) Československá branná moc

2. Politické strany Xénia Šuchová

    a) Základné charakteristiky straníckeho systému 

    b) Politické strany na Slovensku Xénia Šuchová a Milan Zemko

 

VII. KAPITOLA

KRÍZA A STABILIZÁCIA DEMOKRATICKÉHO REŽIMU V UNITÁRNOM ŠTÁTE Xénia Šuchová

1. Prvé demokratické parlamentné voľby v apríli 1920

2. Druhá Tusarova vláda „červeno-zelenej" koalície

3. Slovensko po voľbách: horúce leto v roku 1920

4. Od septembrovej vládnej krízy k rozpadu ČSSD

5. Úradnícka vláda, poloúradnícka vláda a preskupovanie politických síl

6. Slovenský autonomizmus v parlamente, médiách, zahraničí a „na ulici"

7. Zavedenie župného zriadenia na Slovensku

8. Prvé obecné, okresné a župné voľby na Slovensku na jeseň 1923

 

VIII. KAPITOLA

POLITICKÝ VÝVIN V OBDOBÍ HOSPODÁRSKEJ KONJUNKTÚRY Xénia Šuchová

1. Celonárodná koalícia na ceste k predčasným voľbám

2. Od povolebného provizória k vláde občianskej koalície

3. Švehlova vláda „Československo-nemeckej občianskej koalície"

4. Slovensko v desiatom roku republiky

5. Na konci druhého volebného obdobia

 

IX. KAPITOLA

HOSPODÁRSTVO V 30. ROKOCH Ľudovít Hallon

1. Veľká hospodárska kríza vo svete a v ČSR

2. Hospodárska konjunktúra druhej polovice 30. rokov

3. Oživenie ekonomiky Slovenska v druhej polovici 30. rokov

4. Fiškálne pomery v 30. rokoch

5. Sociálny rozmer a dôsledky hospodárskeho vývinu v 30. rokoch

6. Hospodárske postavenie Slovenska v záverečnom období prvej ČSR

7. Hospodárstvo Slovenska v podmienkach druhej republiky

 

X. KAPITOLA

MEDZINÁRODNÁ POLITIKA V 30. ROKOCH A MNÍCHOV Bohumila Ferenčuhová

1. Na vrchole pacifizmu. Plán európskej federálnej únie

2. Nové zahraničnopolitické iniciatívy

3. Československo-sovietska a francúzsko-sovietska zmluva o vzájomnej pomoci ako torzo východného paktu

4. Reakcia ČSR a Západu na demonštratívne porušovanie mierových zmlúv Nemeckom

5. Zhoršujúce sa medzinárodné postavenie republiky

6. Národnostné menšiny v hre revizionistických mocností

7. Anšlus Rakúska a začiatok cesty k Mníchovu

8. Stupňovanie nemeckých požiadaviek

9. Májová kríza a jej zahraničnopolitické dôsledky

10. Rokovania veľmocí pred Mníchovom a Mníchovská dohoda

 

XI. KAPITOLA

VNÚTROPOLITICKÉ KONFLIKTY ZA VEĽKEJ HOSPODÁRSKEJ KRÍZY Alena Bartlová

1. Pôsobenie novej vládnej koalície na začiatku hospodárskej krízy

2. Republika v zápase s prehlbujúcou sa hospodárskou krízou a jej dôsledkami

3. Nástup a pôsobenie Malypetrovej vlády

4. Miesto Krajinského úradu v zápase s hospodárskou krízou

5. Nástup novej generácie politikov

6. Hľadanie spolupráce politických strán na Slovensku

7. Posledné parlamentné voľby v máji 1935

 

XII. KAPITOLA

POLITICKÝ VÝVIN V ČASE RASTÚCEHO OHROZENIA REPUBLIKY Valerián Bystrický

1. Problémy bezpečnosti štátu

2. Spoločenské aktivity

3. Česko-slovenské vzťahy

4. Ľudová strana

5. Agrárna strana

6. Ľavicové strany

7. Zahraničnopolitické predstavy politických strán

8. Pokusy o nové štátoprávne usporiadanie

9. Menšiny na Slovensku

10. Mobilizácia

11. Československá kríza a jej mníchovské rozuzlenie

 

XIII. KAPITOLA

SLOVENSKÁ AUTONÓMIA ZA DRUHEJ REPUBLIKY A VZNIK SLOVENSKÉHO ŠTÁTU Valerián Bystrický

1. Agresívne ciele nacistickej politiky

2. Dôsledky Mníchovskej dohody a Viedenská arbitráž

3. Žilinská dohoda

4. Utváranie autoritatívneho režimu

5. Národnostné menšiny. Postavenie Čechov a Židov

6. Utvorenie Snemu Slovenskej krajiny

7. Zahraničnopolitické predstavy ľudovej strany

8. Opozícia

9. Štátoprávne koncepcie a ambície

10. Vojenský zásah ústrednej vlády na Slovensku

11. Vznik Slovenského štátu

 

POUŽITÉ PRAMENE A LITERATÚRA

MENNÝ REGISTER