Človek vo vojne
Stratégie prežitia a sociálne dôsledky prvej svetovej vojny na Slovensku

Dudeková Gabriela

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

328

Rok vydania

2019

Hmotnosť

676,00g

Formát

165x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788022417860

Cieľom tejto knihy je charakterizovať najdôležitejšie sociálne dôsledky prvej svetovej vojny na území Slovenska ako súčasti širšieho kontextu Uhorska a habsburskej monarchie. Sústreďuje sa na ...dôležité faktory a javy, ktoré prvá svetová vojny spôsobila, posilnila alebo urýchlila. Nie je to kniha o bojových operáciách, ani o diplomatických aktivitách či zahraničnom odboji, ktoré sú už pomerne dobre spracované. Pri charakteristike podmienok výnimočného vojnového režimu a jeho dosahu na spoločnosť prináša sondy do doteraz na Slovensku málo preskúmaných sociálnych a kultúrnych aspektov Veľkej vojny z pohľadu jej radových účastníkov v zázemí a na fronte.

Čítať viac...
18,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod 

     Človek vo vojne

     Od bojov a politiky k človeku: Veľká vojna v historiografii

 

Problém lojality: Od vojnovej hystérie k protestom 

     Mýtus vojnového nadšenia na začiatku vojny

     S Bohom za kráľa a vlasť. Bojová morálka radového vojaka vo Veľkej vojne

     Faktory radikalizácie a erózia lojalít

 

V mimoriadnom režime

     Bezpečnostné opatrenia ako dvojsečná zbraň

     Vojenská cenzúra

     Propaganda ako nová zbraň masového dosahu

 

Stratégie prežitia v zázemí

     Každodennosť „na domácom fronte"

     ,,Naši" a problém zásobovania

     Konzum a dôsledky politiky uskromňovania

 

Vojna ako skúsenosť 

     Vojnové zážitky

     Stratégie prežitia v mimoriadnej situácii

     Deti vo vojne a vojna v deťoch

 

Záver: Sociálne dôsledky vojny 

 

Summary 

Pramene a literatúra

Menný register