Prvá svetová vojna 1914 – 1918
Slovensko v 20. storočí, II

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

323

Rok vydania

2008

Hmotnosť

819,00g

Formát

170x240

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

9788022410144

Druhý zväzok syntetického diela Slovensko v 20. storočí je venovaný prvej svetovej vojne, teda rokom 1914 – 1918. Ide o pomerne krátke obdobie, ktoré trvalo ...iba o niečo viac ako štyri roky, je však plné vnútornej dynamiky a prevratných zmien. Slovenská historiografia obdobia prvej svetovej vojny sa v minulosti viac sústreďovala na vojenské a politické dejiny. K tomu, aby autori mohli v syntetickej podobe predložiť verejnosti pohľad na slovenskú spoločnosť a jej vývoj vo všetkých európskych a hlavne stredoeurópskych súvislostiach, bolo treba podstatným spôsobom rozšíriť výskum najmä v oblasti hospodárskych a sociálnych dejín, vrátane každodenného života. Pokúsili sa teda stvárniť čo najplastickejší obraz vtedajšej spoločnosti.

Čítať viac...
14,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod Dušan Kováč

 

I. KAPITOLA

VYPUKNUTIE SVETOVEJ VOJNY

1. Začiatok vojnových operácií Dušan Kováč

2. Svetová verejnosť a vojna Dušan Kováč

3. Postoj slovenskej spoločnosti k vojne Milan Podrimavský

4. Zahraniční Slováci a vypuknutie vojny Elena Jakešová

5. Mobilizácia rakúsko-uhorskej armády a účasť Slovákov na bojiskách Marián Hronský

 

II. KAPITOLA

RUSKÁ OFENZÍVA V KARPATOCH A SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ Dušan Kováč

1. Priebeh vojnových operácií do mája 1915

2. Vojna v Karpatoch a na území Slovenska

3. Ohlas ruskej ofenzívy v slovenskej spoločnosti

4. Masarykova akcia. Začiatky česko-slovenského zahraničného odboja

 

III. KAPITOLA

V ČASE „ZÁKOPOVEJ VOJNY": MÁJ 1915 – JAR 1917

1. Vývoj situácie na bojiskách Marián Hronský

2. Slováci v službách rakúsko-uhorskej armády Marián Hronský

3. Rakúsko-uhorská a uhorská „zákopová politika" Dušan Kováč

4. Čerenie v stojatých vodách slovenskej politiky Milan Podrimavský

5. Organizačné základy česko-slovenského odboja a jeho prvé úspechy Dušan Kováč

6. Prvé jednotky česko-slovenského zahraničného vojska Marián Hronský

7. Štefánikova misia v Rusku Dušan Kováč

 

IV. KAPITOLA

HOSPODÁRSTVO Roman Holec

1. Vojna a ekonomika

2. Hospodárstvo Uhorska v podmienkach vojny

    a) Štát a ekonomika

    b) Priemysel

    c) Poľnohospodárstvo

    d) Cenová, mzdová a zamestnanecká politika

    e) Zahraničný obchod

3. Hospodárstvo Slovenska

    a) Na prahu vojny

    b) Slovenské banky

    c) Dane a vojnové pôžičky

    d) Priemysel

    e) Poľnohospodárstvo

    f) Slovenské družstvá

    g) V závere vojny

4. Dôsledky vojny na ekonomiku

 

V. KAPITOLA

SPOLOČNOSŤ. KULTÚRNY A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

1. Sociálne pomery a zmeny v sociálnej štruktúre Elena Jakešová

2. Každodenný život za vojny Gabriela Dudeková

    a) Mimoriadne zákony a bezprostredný vplyv vojny

    b) Zásobovacie ťažkosti a totálne nasadenie

    c) Sociálne dôsledky prvej svetovej vojny Gabriela Dudeková, Elena Mannová

3. Kultúra „vo víchrici ukrutenstva" Elena Mannová

    a) Vojnová propaganda, noviny, časopisy Elena Mannová, Gabriela Dudeková

    b) Školstvo, vzdelávanie, veda

    c) Literatúra, divadlo, film, hudba

    d) Výtvarné umenie, architektúra Elena Mannová, Gabriela Dudeková

    e) Spolkový život

4. Krízy lojality Elena Mannová

 

Vl. KAPITOLA

ÚNAVA Z VOJNY. NEÚSPEŠNÉ POKUSY O JEJ UKONČENIE Dušan Kováč

1. Ruská revolúcia a vstup USA do vojny

2. PrehÍbenie zahraničnopolitickej i vnútornej krízy Rakúsko-Uhorska

3. Česko-slovenská otázka na ríšskom sneme

4. Prepájanie zahraničného a domáceho odboja

 

VII. KAPITOLA

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ A POLITIKA NA POZADÍ VOJNOVÝCH UDALOSTÍ V PRVEJ POLOVICI ROKA 1918

1. Brestlitovský mier a príprava nemeckej jarnej ofenzívy Dušan Kováč

2. Zhoršenie postavenia česko-slovenského zahraničného odboja v dôsledku brestlitovského mieru Dušan Kováč

3. Ekonomický kolaps Rakúsko-Uhorska Roman Holec

4. Sociálne nepokoje a vojenské vzbury Marián Hronský

5. Organizačný rozklad a krízové javy v rakúsko-uhorskej armáde Marián Hronský

6. Sixtová aféra a zmena postoja dohodových veľmocí k česko-slovenskému zahraničnému odboju Dušan Kováč

7. Anabáza česko-slovenských légií v Rusku Marián Hronský

8. Aktivity českého domáceho odboja smerom k Slovákom Milan Podrimavský

9. Definitívne rozhodnutie slovenskej politiky v prospech česko-slovenskej orientácie Milan Podrimavský

 

VIII. KAPITOLA

PORÁŽKA ÚSTREDNÝCH MOCNOSTÍ Dušan Kováč

1. Krach nemeckej jarnej ofenzívy a protiútok Dohody

2. Slovenskí vojaci na dvoch stranách frontu Marián Hronský

3. Uznanie česko-slovenského zahraničného odboja veľmocami Dohody

4. Kapitulácia Ústredných mocností

 

IX. KAPITOLA

VZNIK ČESKO-SLOVENSKA Dušan Kováč

1. Washingtonská deklarácia a zmena Wilsonovho postoja k Rakúsko-Uhorsku

2. Vyhlásenie Československej republiky

3. Deklarácia slovenského národa

 

Výberová bibliografia

Menný register