Francúzsko a slovenská otázka 1789 – 1989

Ferenčuhová Bohumila

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

490

Rok vydania

2008

Hmotnosť

972,00g

Formát

170x240

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788022410380

Autorka v monografii sumarizuje to najdôležitejšie, čo na tému Francúzsko a slovenská otázka na základe vlastného výskumu v archívoch na Slovensku, v Českej republike a ...vo Francúzsku napísala. Tematiku tejto publikácie ohraničujú dva symbolické dátumy: pád Bastily 14. júla 1789 vo Francúzku a zásah polície proti študentom na pražskej Národní třídě 17. novembra 1989 s následným pádom totality v Československu.

Čítať viac...
11,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Na priesečníku kultúr. Premeny výskumu vzájomných vzťahov vo Francúzsku a na Slovensku od 60. rokov 20. storočia

 

Myšlienky Francúzskej revolúcie a slovenské národnoemancipačné hnutie

Sloboda, rovnosť, bratstvo. Ideály a údel uhorských jakobínov

Revue des Deux Mondes o Čechoch, Slovákoch a národnostnom probléme v habsburskej monarchii pred rokom 1871 

Národnostná otázka v Rakúsko-Uhorsku na prelome 19. a 20. storočia očami generácie Louisa Eisenmanna

Národnostná otázka v Uhorsku v správach francúzskeho konzulátu v Budapešti (1896 – 1914) 

Štúdiá a literárne začiatky Juraja Slávika-Neresnického 

Francúzski slavisti a česko-slovenský zahraničný odboj počas prvej svetovej vojny

Vízie a diplomacia: Štefánik medzi vojnou a mierom (1914 – 1919)

Pamäti Louisy Weissovej a listy Milanovi Rastislavovi Štefánikovi

Informovanosť slovenskej verejnosti o zahraničnom odboji

Milan Rastislav Štefánik a Štefan Osuský – významné osobnosti slovensko-francúzskych vzťahov

Veľmocenský diktát alebo vedecký problém? Rokovania o hraniciach Československa v prvej fáze mierovej konferencie v Paríži roku 1919

Talianska a francúzska vojenská misia na Slovensku a československo-maďarský konflikt v rokoch 1918 – 1919

Mohyla na Bradle ako slovenské miesto pamäti

Slovensko a Malá dohoda z hľadiska geopolitiky

Malá dohoda, Locarno a bezpečnosť Slovenska v 20. rokoch

Rokovanie o francúzsko-československej zmluve o spojenectve a priateľstve (máj 1923 – január 1924)

Integračné plány v 20. rokoch: Malá dohoda a Briandov plán európskej federálnej únie

Integračné predstavy Milana Hodžu v 20. rokoch 20. storočia

Briandov plán európskej federálnej únie a Československo: vláda, paneurópske hnutie, verejná mienka

Tardieuov plán – pokus o hospodársku spoluprácu strednej Európy 1931 – 1932

Louis Barthou a československá zahraničná politika roku 1934

Francúzsko-československé spojenectvo medzi dvoma vojnami. Váha obrazu Francúza a Rusa/sovieta v rozhodovacom procese zahraničnej politiky

Alice G. Masaryková a Louise Weissová – ženy vo vysokej politike Československa a Francúzska

Paríž slovenský alebo československý? Slovenský pohľad na Paríž v medzivojnovom období

 

Francúzska prítomnosť na Slovensku po roku 1989

La France et la question slovaque 1789 -1989 (Résumé)

Bibliografický prehľad štúdií

Menný register