Chronológia starších slovenských dejín

Lukačka Ján a kol.

Vydavateľstvo

Prodama

Jazyk

slovenčina

Počet strán

316

Rok vydania

2008

Hmotnosť

527,00g

Formát

165x245

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788096978281

Ambíciou predkladanej knihy je podať čitateľovi reprezentatívny súbor základných informácií zo starších slovenských dejín. Pod staršími dejinami rozumieme históriu územia dnešného Slovenska od praveku až ...do polovice 19. storočia, keď vďaka revolučným pohybom definitívne konči pomerne dlhá epocha v dejinách ľudstva tradične nazývaná feudalizmus. Dlhý sled jednotlivých udalosti je chronologicky rozčlenený podľa zaužívaného časového členenia slovenských dejín.

Čítať viac...
12,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod

 

Pravek a protohistória do prelomu letopočtov   Vladimír Turčan

Doba Rímska   Vladimír Turčan

Od príchodu Slovanov po zánik Veľkej Moravy (5. stor. – začiatok 10. stor.)   Ján Lukačka

Slovensko súčasťou arpádovského Uhorska (10. stor. – 1301)   Ján Lukačka   

Slovensko za vlády Anjouovcov   Ján Lukačka

Slovensko v období neskorého stredoveku   Ján Lukačka

Slovensko vo včasnom novoveku   Viliam Čičaj

Zápas o miesto Slovákov v Uhorsku   Mária Kohútová

Formovanie novodobého slovenského národa   

 

Summary

Použitá literatúra

Prílohy