Občianska spoločnosť a politická kultúra
Kapitoly z dejín Slovenska 1918 – 1938

Ferenčuhová Bohumila - Roguľová Jaroslava a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

214

Rok vydania

2012

Hmotnosť

284,00g

Formát

145x210

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788097118907

Publikácia čitateľom približuje podiel kultúrnych a politických tradícií, ako aj vonkajších vplyvov na formovanie občianskeho a spoločenského vedomia na Slovensku v medzivojnovom období. Pokúsila sa ...prispieť k riešeniu otázky, ako sa slovenská spoločnosť vyrovnávala s tradíciami, ktoré si vytvárala po stáročia na pôde býva lej monarchie a ako sa stotožnila s požiadavkami a cieľmi, ktoré pred nich kládla nová nadchádzajúca etapa dejín. Kniha sa faktami, úvahami a analýzami pokúsila upozorniť na rozličné rozmery tohto fenoménu, ktoré môžu byť užitočné pri ďalšom výskume tejto problematiky.

Čítať viac...
8,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod

 

Občianska spoločnosť na medzivojnovom Slovensku medzi demokraciou, fašizmom a komunizmom: kultúrne tradície a zahraničné vplyvy   Bohumila Ferenčuhová

Úloha a význam Klubu slovenských poslancov v parlamentnom systéme ČSR v rokoch 1918 – 1920   Natália Krajčovičová

K niektorým politicko-spoločenským otázkam vývoja Slovenska v rokoch 1935 – 1938   Valerián Bystrický

Podiel zahraničných a domácich činiteľov na povojnovom vývoji katolíckej a evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku (1918 – 1928)   Alena Bartlová

Hľadanie tretej cesty – agrarizmus ako politické hnutie v Európe medzi dvoma svetovými vojnami   Matej Hanula

Nacionálno-konzervatívne východiská Slovenskej národnej strany v medzivojnovom období   Jaroslava Roguľová

Politické strany z českých krajín v súťaží o slovenských voličov v parlamentných voľbách za prvej ČSR  Milan Zemko

Premeny volebnej kampane na Slovensku v medzivojnovom období   Linda Osyková

Občiansky rozmer tvorcov modernej slovenskej kultúry   Vlasta Jaksicsová

Vplyvy francúzskeho kultúrneho prostredia na dozrievanie predstaviteľov slovenskej inteligencie v medzivojnovom období   Martin Brtko

 

Záver

Conclusion

Autori

Literatúra

Menný register