Medzi provinciou a metropolou
Obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí

Dudeková Gabriela a kol.

Vydavateľstvo

Prodama

Jazyk

slovenčina

Počet strán

264

Rok vydania

2012

Hmotnosť

471,00g

Formát

165x245

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788089396214

Imidž mesta sa spája s procesmi symbolického privlastňovania mesta. Komu patrí Bratislava? Bratislavčanom alebo Slovensku a Slovákom? Má byť modernou či postmodernou „metropolou“ a zároveň ...výrazom národnej prestíže? Ako sa v minulosti menili mentálne obrazy mesta s rôznymi názvami? Kniha zachytáva premeny reprezentácií mesta od 17. a 18. storočia, keď plnilo funkciu hlavného centra Uhorského kráľovstva a keď o živote skupín obyvateľov nerozhodovala nacionálna, ale konfesionálna identita. S nacionalizáciou spoločnosti v 19. storočí a so zásadnými politickými premenami v 20. storočí sa mentálne predstavy o meste a jeho úlohe výrazne menili. Hoci obraz mesta je len fikciou, oficiálne predstavy o maďarskej Požoni, slovenskej Bratislave či robotníckom centre mali dopad na realitu. Publikácia prináša tiež text Ľubomíra Liptáka – uverejnený prvýkrát v slovenskom jazyku – o akceptovaní Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska.

Čítať viac...
11,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Obraz a reprezentácie mesta

     Úvod. Komu patrí Bratislava? Multietnické mesto ako miesto lokálnej, národnej a nadnárodnej reprezentácie   Elena Mannová – Gabriela Dudeková

     Obraz nie je odraz. Reprezentácie mesta ako výskumný   Jozef Tancer

     Bratislava ako hlavné mesto Slovenska   Ľubomír Lipták

 

Pressburg / Pozsony/ Prešporok – Bratislava

     Mecenáši, dobrodinci a patróni. Komemoratívna kultúra uhorských spoločenských elít v Prešporku raného novoveku   Ingrid Kušniráková

     „Druhé mesto Uhorska". Mentálne obrazy Prešporka  na prelome 19. a 20. storočia v reprezentatívnych publikáciách   Gabriela Dudeková

     Od Pressburgu k Bratislave. Obraz „dunajskej metropoly" v nemeckojazyčnej tlači (1920 – 1924)   Blanka Mangu

 

Význam a status: provincia alebo metropola?

     Premeny obrazu mesta. Storočie plánovania a výstavby Bratislavy   Henrieta Moravčíková

     Úroveň zdravotníctva ako znak veľkomesta. Plusy a mínusy zdravotníckej starostlivosti v Prešporku / Bratislave   Anna Falisová – Gabriela Dudeková

     Sociálno-kultúrne a verejnoprospešné stratégie finančných elít 1867 – 1945. Bratislavská prvá sporivá banka verzus Slovenská banka   Štefan Gaučík

 

Bratislava – obraz hlavného mesta Slovenska

     Bratislava v oficiálnej propagande Slovenského štátu (1939 – 1945)   Dušan Kováč

     Premaľovať! Režimový obraz Bratislavy na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov 20. storočia   Marína Zavacká

 

Prílohy

     O autoroch a autorkách

     Summary

     Použité pramene a literatúra

     Menný register

     Obrazová príloha   Elena Kurincová