Od symbolu k slovu
Podoby stredovekej komunikácie

Hlavačková Miriam

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

1456

Rok vydania

2016

Hmotnosť

890,00g

Formát

165x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788022415378

Kolektív slovenských a českých historikov približuje čitateľom tejto knihy rozmanité podoby komunikácie stredovekých ľudí. V čom sa podobalo a v čom bolo úplne odlišné dorozumievanie ...vtedy a dnes? Aké informácie sa šírili alebo utajovali, aká bola ich výpovedná hodnota a aké vzdialenosti či prekážky bolo potrebné prekonávať pri odovzdávaní posolstva? Nezapôsobili obrazové symboly, rituály a gestá oveľa účinnejšie ako hovorené slovo? Pri hľadaní odpovedí na tieto, ale aj viaceré iné otázky autori zároveň čitateľovi ponúkajú pohľad na svet, v ktorom každodenný priebeh života sprevádzal zvuk zvonov, najďalej sa dovidelo z hradnej či mestskej veže a dôležité správy oznamoval hlásnik.

Čítať viac...
27,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod   Miriam Hlavačková

 

Diplomatická prax

   ,Ibique Legatos Zuentibaldi pacem petentes et fidelitatem promittentes suscepit. Posolstvá včasného stredoveku ako prostriedok diplomacie  Miroslav Lysý

   Diplomatická komunikácia medzi panovníckymi dvormi v čase vlády Mateja Korvína   Tomáš Homoľa

   Diplomatické rokovania na začiatku 16. storočia   Eva Frimmová

 

Písomná a ústna komunikácia 

   Komunikácia medzi dvorom kráľa a kráľovnej. (Dvor Barbory Celjskej – pobočka dvora Žigmunda Luxemburského alebo konkurenčná dvorská klika?)   Daniela Dvoráková

   Korespondence nižších duchovních v katolických Čechách husitského věku   Jan Hrdina

   Príbuzenské vzťahy a komunikácia medzi šľachtickými rodmi v stredoveku   Monika Tihányiová

   Contraria contrariis curantur. Lekár a pacient v stredoveku  Miriam Hlavačková

   ... qui demum ad nos reversi nobis concorditer retulerunt, quod. Niekoľko poznámok o spôsobe získavania informácií v právnych konaniach v 13. a 14. storočí   Peter Labanc

 

Symbolická komunikácia 

   Ad certum sonum campanae ordinatum. Zvony, město, komunikace   Tomáš Borovský

   Mocní a biedni v stredovekej Bratislave. Od symbolickej komunikácie k praxi   Žofia Lysá

   Král požádaný. Symbolická komunikace Zikmunda Korybutoviče   Martin Nodl

   Svätci na úteku – kult svätých a translácie ich relikvií v panónskych mestách   Juraj Hrica

 

Literárna komunikácia

   Historické pozadie germánskych piesní a ság   Peter Bystrický

   Stredoveké správy o Uhorskej krajine (Karpaty)   Pavol Hudáček

   Luxusné predmety ako symbol prestíže v uhorskej literatúre do konca 13. storočia   Marek Oravec

 

Vizuálna a hudobná komunikácia

   Monumentálna nástenná maľba ako prostriedok vizuálnej komunikácie neskorého stredoveku. Imitácia výtvarných druhov a jej dôvody   Dušan Buran

   Stredoveké notácie z územia Slovenska ako prostriedok komunikácie   Eva Veselovská

   Pečať ako prostriedok symbolickej komunikácie. Predovšetkým na príklade panovníckych, cirkevných a mestských pečatí v stredovekom Uhorskom kráľovstve   Miroslav Glejtek

 

Resumé 

Zoznam vybraných skratiek 

Pramene a literatúra 

Výberový menný register 

Zoznam autorov 

 

Vizuálna a hudobná komunikácia (Obrazová príloha)