Dejinné premeny 20. storočia
Historik Pavol Petruf 70-ročný

Michálek Slavomír - Manák Marián a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA; Trnavská univerzita v Trnave

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

390

Rok vydania

2016

Hmotnosť

851,00g

Formát

165x245

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788022415040

Publikácia Dejinné premeny 20. storočia je určená všetkým záujemcom o vedecké spracovanie najnovších dejín. Je úprimným prejavom úcty a vďaky i darom profesorovi Pavlovi Petrufovi.

15,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Predhovor 

 

Dejinné premeny do konca II. svetovej vojny

     Štefánikova úloha pri urovnávaní konfliktu medzi talianskou a francúzskou vojenskou misiou v Československu   Michal Kšiňan

     Cesta Jozefa Rudinského do USA v roku 1919   Róbert Letz

     Sibírske oblastnícke hnutie a jeho miesto vo vývoji Sibíri v rokoch 1917 – 1920   Ľubica Harbuľová

     O problémoch československej propagandy vo Francúzsku v medzivojnovom období   Antoine Marѐs

     Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom v 20. rokoch 20. storočia (1920 – 1927)   Bohumila Ferenčuhová

     Problematika dovozu amerických automobilov a traktorov do ČSR v medzivojnovom období   Marián Manák

     Porovnanie troch slávností odhalenia pomníkov Ľudovíta Štúra   Juraj Babják

     Milo Urban medzi románom a spomienkovou fikciou. Od Živého biča po „breh krvavej rieky"   Vlasta Jaksicsová

     K niektorým stránkam publicistiky Jozefa Tisu v medzivojnovom období   Ivan Kamenec

     Hádik a Hádička. Listy Lídy a Vlada Clementisovcov z obdobia ich exilu vo Veľkej Británii (1939 – 1940)  Josette Baer

     Problematika Besarábie a severnej Bukoviny v správach slovenského vyslanca v Rumunsku Ivana Milecza   Jana Bauerová

     Stavebníctvo a staviteľskí podnikatelia na Slovensku v rokoch 1939 – 1945   Ľudovít Hallon

     Civilná letecká preprava počas II. svetovej vojny   Miroslav Sabol

 

Dejinné premeny po II. svetovej vojne

     Parížska konferencia 1946 – mierové zmluvy a Československo po II. svetovej vojne   Štefan Šutaj

     K „spolupráci" Ladislava Nižňanského s československými vojenskými spravodajcami v rokoch 1947 – 1949  Juraj Kalina

     Prípad Huňáčkovej Dakoty  Slavomír Michálek

     Podoby ideového pôsobenia KSČ po roku 1948   Michal Štefanský

     Strana slovenskej obrody a Strana slobody. Satelitné politické strany na Slovensku: Od „politického odmäku" (1956) k začiatkom normalizácie (1969 – 1970)   Jan Pešek

     Ekonomika na Slovensku po skončení II. svetovej vojny do roku 1967 – hlavné tendencie vývoja a niektoré výsledky vyrovnávania na úroveň českých krajín   Miroslav Londák

     Rok 1968 a katolícka cirkev na Slovensku   Lenka Pavlíková

     K metamorfózam ústavného zákona o československej federácii v rokoch 1968 – 1970   Stanislav Sikora

     Príprava konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe v kontexte s československým vývojom (1970 – 1975)  Jozef Žatkuliak

    Vznik samostatného Chorvatska v roce 1991 a počátek občanské války na území bývalé Jugoslávie   Jan Rychlík

    Vplyv kresťanských politikov a sociálneho učenia katolíckej cirkvi na politické myslenie v začiatkoch povojnového integračného procesu v západnej Európe   Milan Katuninec

     Výberová bibliografia prof. PhDr. Pavla Petrufa, DrSc.   Alžbeta Sedliaková

 

Pramene a literatúra 

Menný register 

Zoznam autorov 

Summary