Odvrátená tvár totality
Politické perzekúcie na Slovensku v rokoch 1948 – 1953

Pešek Jan

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; Nadácia Milana Šimečku

Jazyk

slovenčina

Počet strán

384

Rok vydania

1998

Hmotnosť

606,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

8096758845

Nastolením komunistického monopolu moci vo februári 1948 sa začalo obdobie zásadnej transformácie slovenskej a českej spoločnosti podľa schém komunistickej ideológie. Trvalo v podstate do roku ...1953 a v historickej literatúre sa charakterizuje ako „zakladateľské obdobie totalitného režimu" alebo aj ako „horúca fáza totalitárneho procesu". Menil sa politický systém, ekonomické vzťahy i sociálna štruktúra, doslova všetky stránky života spoločnosti i každého jednotlivého občana. Vládnuce komunistické štruktúry sa neuspokojili s monopolom moci, ale kládli si za cieľ totálnu etatizáciu spoločnosti vrátane ovládnutia duchovnej sféry i osobného života každého jednotlivca. Tento proces sprevádzali masové perzekúcie, násilie a nezákonnosť, respektíve práve ich široké použitie podmieňovalo úspešnosť realizácie cieľov komunistickej diktatúry.

Čítať viac...
12,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvodom

 

Iniciátori a vykonávatelia perzekúcií

     Politické perzekúcie v totalitnom režime

     Mocní na Slovensku – iniciátori perzekúcií

     Štátna bezpečnosť – ,,ostrý meč" totality

     Právo a justícia v službách moci

     Spoluvykonávatelia perzekúcií

 

Formy a prejavy perzekúcií

     Pofebruárové čistky

     Emigrácia – únik pred perzekúciou

     Politické procesy

     ,,Očista" veľkých miest

     Vysídľovanie z pohraničia

     Perzekúcia cirkví

     Tábory nútenej práce

     Pomocné technické prápory

     Perzekučné zásahy proti učiteľom

     Nátlak na roľníkov k vstupu do družstiev

     Likvidácia „dedinských boháčov"

     ,,Socializácia" živnostníkov

     Nacionálne dôvody perzekúcie

 

Záver

 

Prílohy

Zusammenfassung

Summary

Použité pramene

Výberová bibliografia

Použité skratky

Menný register

Miestny register