Slovensko v 20. storočí
Na začiatku storočia (1901 - 1914)

Kováč Dušan a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

292

Rok vydania

2004

Hmotnosť

759,00g

Formát

170x240

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

8022407763

Dvadsiate storočie sa uzavrelo, vstúpilo celým svojím objemom „do dejín". To bol vonkajší podnet pre slovenských historikov, aby sa k procesom, ktoré v tomto storočí ...prebiehali, vrátili, aby sa ich pokúsili zhodnotiť a predložiť čitateľovi fundované odborné dielo. Vznikla myšlienka napísať syntézu slovenských dejín v dvadsiatom storočí v siedmich zväzkoch. Prvý zväzok predkladáme verejnosti.

Čítať viac...
15,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod   Dušan Kováč

 

Rakúsko-Uhorsko a slovenská otázka v medzinárodných vzťahoch   Dušan Kováč

     Medzinárodné postavenie Rakúsko-Uhorska na začiatku storočia

     Dotváranie dohodového bloku a vnútorné problémy Trojspolku

     Anexia Bosny a Hercegoviny

     Permanentný konflikt na európskom kontinente

     Balkánske vojny

 

Spoločnosť   Elena Jakešová

Rakúska a uhorská spoločnosť

     Uhorská spoločnosť

Spoločnosť na Slovensku

     Slovenská spoločnosť

     Spoločenská stratifikácia a sociálno-triedne nerovnosti

     Konfesionálne determinácie

     Urbanizácia

     Rodina

     Vzdelanosť

     Migrácia a vysťahovalectvo

     Slovenská spoločnosť v diaspóre

 

Hospodárstvo   Roman Holec

     Modernizácia a hospodársky vývoj na prahu storočia

     Rakúsko-Uhorsko v medzinárodných hospodárskych vzťahoch

     Slovensko v ekonomike Uhorska

     Štátna hospodárska politika a Slovensko

     Ekonomické aktivity Slovákov a ich politické pozadie

     Človek na pozadí sociálno-ekonomických zmien

     Sociálna politika štátu

 

Kríza liberálneho režimu 1901 – 1904   Milan Podrimavský

     Uhorsko v dualistickej monarchii

     Diferenciácia v slovenskom politickom hnutí

     Obnovenie volebnej aktivity Slovenskej národnej strany

     Uhorský parlamentarizmus a slovenská otázka na uhorskom sneme

     Vláda Istvána Tiszu

     Začiatky formovania agrárneho hnutia

     Regionálne aspekty slovenského politického života

 

Vyvrcholenie politickej krízy. Koaličná vláda 1905 – 1910   Milan Podrimavský

     Pád liberálov. Masové politické hnutie

     Organizácia slovenského ľudového hnutia

     Slovenská otázka a sociálna demokracia

     Voľby do snemu roku 1905 a 1906

     Spolupráca s nemaďarskými národmi Uhorska

     Politika koaličnej vlády

     Vyvrcholenie národnostného útlaku Slovákov

     Neoslavizmus a slovensko-česká spolupráca

     Otázka volebnej reformy

     Narastajúci konflikt koaličnej vlády s Viedňou a jej pád

 

Pred prvou svetovou vojnou   Dušan Kováč

     Nová liberálna éra

     Slovenská otázka za novej liberálnej vlády

     Hľadanie spojencov

     Hľadanie programu. Prehĺbenie diferenciácie

     Pokus o koncentráciu síl roku 1914

 

Ideové smery. Kultúrny a spoločenský život   Elena Mannová

     Ideové smery a politické myslenie na začiatku storočia. Ich odraz v slovenskej spoločnosti   Dušan Kováč

     Veda na Slovensku a prijímanie nových vedeckých teórií   Roman Holec

     Literatúra, divadlo a hudba v profilujúcich sa národných kultúrach

     Architektúra, výtvarné umenie a štýlová pluralita na Slovensku

     Náboženský a cirkevný život v multikonfesionálnom prostredí

     Školy – modernizácia v tieni maďarského nacionalizmu

     Vzrast masovej komunikácie. Periodická tlač a knižný trh

     Spolky a demokratizácia spoločenského života

     Životný štýl medzi tradíciou a modernitou

     Kolektívna identita Slovákov

     Kultúra a multietnickosť Slovenska

 

Výberová bibliografia 

Menný register