Najpolitickejšia veda
Slovenská historiografia v rokoch 1948 – 1968

Hudek Adam

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

252

Rok vydania

2010

Hmotnosť

435,00g

Formát

165x245

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788097030230

Adam Hudek, PhD. (1979), od roku 2003 pracuje v Oddelení dejín vied a techniky Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa predovšetkým dejinám ...a teórií historiografie so zameraním na český a slovenský vývoj v 20. storočí. Skúma problematiku konštruovania obrazu národných dejín a dejín vedecko-výskumných inštitúcií v stredoeurópskom regióne.

Čítať viac...
14,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod

 

Proces vytvárania národného príbehu do roku 1948

   Vznik a účel národného príbehu

   Predpoklady vzniku slovenského národného príbehu v 18. a 19. storočí

   Vývojové tendencie v rokoch 1918 – 1939

   Ľudácka konštrukcia národného príbehu

   Pokusy o marxistické zhodnotenie slovenských dejín pred rokom 1948

   Zhrnutie vývoja do roku 1948

 

Marxizmus v historickej vede socialistických diktatúr

   „Národné tradície" v marxistickej interpretácii dejín

 

Organizačný a personálny vývoj najvýznamnejších pracovísk slovenskej historickej vedy v rokoch 1948 – 1968

   Najvýznamnejšie inštitúcie

   Personálna politika na Historickom ústave SAV

   Personálna politika na historických katedrách Univerzity Komenského

   Ďalšie významné inštitúcie historického výskumu na Slovensku

 

Vývoj slovenskej historiografie v rokoch 1948 – 1955

   Začiatky marxistickej historiografie na Slovensku

   Upevnenie ideologickej kontroly historickej vedy po roku 1953 

   Vytváranie marxistickej periodizácie československých dejín 

   Ujasnenie niektorých problémov slovenského marxistického národného príbehu 

   Prvý náčrt slovenského marxistického národného príbehu

   Tézy k dejinám Slovenska

 

Vývoj slovenskej historiografie v rokoch 1956-1963

   Přehled československých dějín ako zavŕšenie vývoja (česko)slovenskej historiografie 50. rokov

   Nedokončená syntéza dejín Slovenska (Problém interpretačnej kontinuity marxistického národného príbehu)

 

Zmena pohľadu na kľúčové udalosti národného príbehu po roku 1963 

   Hodnotenie revolúcie rokov 1848 – 1849

   Zmeny v hodnotení Slovenského národného povstania

   Rok 1939 v interpretácii marxistickej historiografie

   Otázka česko-slovenských vzťahov

 

Záver 

 

The Most Political Science. Slovak historiography between years 1948–1968 (Summary) 

Die politischte aller Wissenschaften. Slowakische Historiographie in den Jahren 1948–1968 (Zusammenfassung)

 

Literatúra a pramene

   Analyzované práce

   Odborná literatúra 

   Archívny výskum

Menný register