Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918 – 1945)

Kázmerová Ľubica a kol.

Vydavateľstvo

Prodama

Jazyk

slovenčina

Počet strán

144

Rok vydania

2012

Hmotnosť

260,00g

Formát

165x245

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788097030254

Vzdelávanie a školstvo sú významnou súčasťou kultúry každého národa a dosiahnutá úroveň je priamym ukazovateľom vyspelosti každej spoločnosti. Vo vzdelávaní a v školskom systéme sa ...v koncentrovanej podobe prejavila väčšina problémov, s ktorými zápasila, resp. sa vyrovnávala spoločnosť v rokoch 1918 – 1945. Kolektív autorov v primárnych a sekundárnych prameňoch zachytil a čitateľom sprístupnil tie poznatky, ktoré sa pri historickej analýze javili ako dominantné svojou výpovednou hodnotou o kultúre, osvete, vzdelávaní a školstve. Práca Premeny vo vzdelávaní a v školstve na Slovensku v rokoch 1918 – 1945 poskytuje informácie nielen o vzdelávaní a školstve. V kontexte doby hovorí o konkrétnych problémoch, ktorými žila spoločnosť na Slovensku.

Čítať viac...
10,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Úvod

 

Riadiace orgány školstva na Slovensku a vzdelávací systém v rokoch 1918 – 1945   Ľubica Kázmerová 

Osveta a ľudovýchova v kompetencii Referátu Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave v rokoch 1919 – 1939   Martina Orosová

Školstvo vo vládnej a straníckej politike za prvej ČSR   Milan Zemko

Vzdelávanie a politika v programoch ľudovej, sociálnodemokratickej a agrárnej strany (Programy a realita)   Linda Osyková

Slobodné učenie sedliacke – príspevok agrárnej strany k šíreniu vzdelanosti na slovenskom vidieku   Matej Hanula

Otázky vzdelanosti v oblasti zdravotníckych služieb obyvateľstvu (1918 – 1938)   Anna Falisová

„Usmernená" slovenská kultúra a jej inštitucionálne rámce v 40. rokoch minulého storočia   Vlasta ]aksicsová

 

Záver

Register menný

Autori

Summary