Stredoveké hrady na Slovensku
Život, kultúra, spoločnosť

Dvořáková Daniela a kol.

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

512

Rok vydania

2017

Hmotnosť

2 084,00g

Formát

215x300

Väzba

Tvrdá väzba

Dodávateľ

HISTÓRIA

EAN

9788022416085

Publikácia Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť má ambíciu položiť základy výskumu hradnej problematiky. Jednotlivé kapitoly si všímajú úlohu hradu v stredovekej spoločnosti z ...rôznych aspektov s cieľom poskytnúť čo najkomplexnejší pohľad na hrad ako kultúrno-spoločenský fenomén. Zameriavajú sa nielen na mocenskú, či vojenskú podstatu hradov, ale aj ich reprezentatívnu a symbolickú úlohu, spôsob ich správy, fungovania, na príslušenstvá hradov, na hradné posádky, každodenný život, zbožnosť na hradoch, hygienu, hradné kuchyne a stravovanie, na zariadenie hradov a kvalitu bývania.

Čítať viac...
30,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Stredoveké hrady na Slovensku. Život, kultúra, spoločnosť

     Úvod   Daniela Dvořáková

     Fenomén hrad   Daniela Dvořáková

     Opevnené sídliská zo staršej doby bronzovej na Slovensku   Jozef Bátora

     Hrady a župani na Veľkej Morave, v Chorvátsku, v českých krajinách a v Uhorsku   Ján Steinhübel

     Úloha hradov pri ochrane a správe stredovekých sídiel v Nitrianskej a Trenčianskej župe v stredoveku   Ján Lukačka

     Civitas, urbs, grad, castellum a castrum v stredovekých prameňoch. K otázke označovania hradov a pevností v Uhorsku do konca 12. storočia  Pavol Hudáček

     Kaple a její úloha v rámci hradního areálu na příkladech z Čech a Moravy   František Záruba

     K zbožnosti na stredovekých hradoch   Miriam Hlavačková

     Môj dom – môj hrad. Vývoj a stavebné tendencie na príklade normandských hradov v 11. a 12. storočí  Peter Bystrický

     Vyobrazení hradu ve středověku   Robert Šimunek

     Strava a technologie vaření (nejen) na středověkých hradech   Dana Dvořáčková-Malá

     Hygiena na hradoch z pohľadu novších výskumov vybraných lokalít západného a stredného Slovenska  Martin Bóna

     Mestské hrady v Banskej Štiavnici a Kremnici do konca stredoveku   Martin Štefánik

     Jošt z Küssowa a Peter Koler. Vzostupy a pády dvoch kastelánov na kráľovských venných majetkoch  Pavol Maliniak

     Podoby života na hradoch stredovekého Gemera   Monika Tihányiová

     Označenie „suburbani" (podhradčania) v Zoborskej listine z roku 1113  Marek Púčik

     Hrad ako prepych počas vlády Arpádovcov   Marek Oravec

     Statky a majetky královen v předhusitských Čechách   Jitka Friedlová

 

Lexikón stredovekých hradov na Slovensku

     Úvod 

     Súpis hradov 

     Skratky autorov hesiel 

 

Resumé 

O autoroch 

Pramene a literatúra 

Zoznam použitých skratiek 

Menný register 

Miestny register